MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Postępowanie habilitacyjne dr Anety Nowakowskiej-Krystman

 Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr Anety Nowakowskiej-Krystman.

Postępowanie habilitacyjne dr. Konrada DOBIJA

Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr. Konrada Dobija

Postępowanie habilitacyjne dr. Krzysztofa Wysockiego

Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Wysockiego

Postępowanie habilitacyjne dr. Zbigniewa Leśniewskiego

Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr. Zbigniewa Leśniewskiego.

Postępowanie habilitacyjne dr. Jacka Lasoty

Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Lasoty.

Postępowanie habilitacyjne dr Mileny PALCZEWSKIEJ

  Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr Mileny PALCZEWSKIEJ

Postępowanie habilitacyjne dr. Adama WETOSZKI

 Poniżej znajduje się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr. Adama WETOSZKI

Postępowanie habilitacyjne dr. Macieja Kaźmierczaka

Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr. Macieja KAŹMIERCZAKA.

Postępowanie habilitacyjne dr. Konrada MALASIEWICZA

  Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr. Konrada MALASIEWICZA.

Postępowanie habilitacyjne dr. Waldemara SCHEFFSA

Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr. Waldemara SCHEFFSA.

Postępowanie habilitacyjne dr. Telesfora Marka MARKIEWICZA

Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego dr. Telesfora Marka MARKIEWICZA

Postępowanie habilitacyjne płk. dr. Macieja MARCZYKA

Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania habilitacyjnego płk. dr. Macieja MARCZYKA

12