MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Zakończenie kolejnego etapu Projektu Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej

Zakończył się proces digitalizacji zbiorów Biblioteki Głównej ASzWoj. Zakres digitalizacji obejmował następujące materiały:

- podręczniki akademickie;
- prace doktorskie;
- regulaminy i karty pracy przedmiotów;
- zeszyty naukowe;
- książki związane z cyberbezpieczeństwem;
- książki z okresu międzywojennego wydawnictwa Bellona;
- książki z XIX wieku.

Warto dodać, że zeskanowane rekordy zostały poddane czyszczeniu i OCRowaniu, aby ułatwić czytelnikom wyszukiwanie pożądanych fraz lub słów. Wskazane czynności wykonywane były w programie Abby, który umożliwia prostowanie stron i tekstu, wybielanie stron, ustawianie ostrości tekstu oraz marginesów.

Zeskanowany materiał, w dalszej kolejności trafiał do katalogerów. Ich zadaniem było wprowadzanie do systemu tytułów, autorów, haseł, liczby stron, map i tabel zeskanowanych rekordów. Poza przytoczonymi rodzajami książek, katalogerki zajmowały się także opisem starodruków.

Już wkrótce opracowany materiał zostanie udostępniony czytelnikom za pośrednictwem Internetu. Zbiory Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej w formie elektronicznej będą dostępne po zalogowaniu się na stronie Portalu Bezpieczeństwa i Obronności. Z materiału będzie można korzystać w Bibliotece, wykorzystując komputery znajdujące się w Wypożyczalni i Czytelni oraz w domu, pracując na prywatnym komputerze.

Już teraz zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki ASzWoj w formie elektronicznej! Z pewnością ułatwi to pracę nad niejednym referatem lub pracą dyplomową!


wróć