MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Cyfryzacja unikatowych zbiorów w toku!

Sukcesywnie powiększa się ilość zdigializowanego materiału w ramach Projektu Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej. Poza najnowszymi zbiorami, które Biblioteka Główna ASzWoj na bieżąco pozyskuje i cyfryzuje, opracowywane są również starodruki. Można znaleźć wśród nich unikatowe egzemplarze wartościowych pozycji bibliograficznych.

Pracownicy Projektu Portal Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj opracowują obecnie publikacje z XIX wieku. Warto przyjrzeć się bliżej niektórym z nich.

Ostatnio w rękach katalogerek Projektu znalazł się wyjątkowy egzemplarz kodeksu karnego w monarchii austriackiej (Franciscana), zwany również Księgą ustaw na zbrodnie
i ciężkie policyine przestępstwa
. Kodeks został wydany w Krakowie w 1804 roku przez Guberanialnego Drukarza i Księgarza Józefa Jerzego Trafslera (Fot.1). Podstawą do jego sporządzenia była Ustawa karna dla Galicji Zachodniej z 1796 roku. Było to swego rodzaju osiągnięcie pod względem techniki legislacyjnej, gdyż na jej bazie pod przewodnictwem Ksawerego Potockiego opracowano Kodeks Karzący Królestwa Polskiego.

Ponadto pośród cennych książek, nad którymi pracują katalogerzy i skanerzyści Projektu Portal Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj znajduje się wielka kompilacja prawa rzymskiego (Corpus Juri Civilis) (Fot.2), pierwsza seria War of The Rebelion: Offcial Records of the Uion and Confederate Armies (Fot.3) oraz polska Encyklopedia powszechna
z II połowy XIX wieku (Fot.4).

Na półkach Biblioteki Głównej ASzWoj swoje miejsce znalazło gros starodruków niemieckich, francuskich oraz rosyjskich, które zostaną poddane procesowi digitalizacji. Jako przykład interesujących, obcojęzycznych książek warto wskazać publikacje wydawane przez freiburskie towarzystwo naukowe Mommsen – Gesellschaft (Fot.5.). Towarzystwo tworzą niemieckojęzyczni badacze, którzy zajmują się filologią klasyczną i w tej dziedzinie popełniają książki.

Wskazane wyżej publikacje to jedynie kilka przykładów cennych zbiorów, jakie można znaleźć w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej. Projekt Portal Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj umożliwi ich dostęp każdemu, kto nie może zagościć w murach Biblioteki ASzWoj. Zatem zachęcamy do śledzenia postępów procesu cyfryzacji w naszej Bibliotece!


wróć