MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

WYWIAD Z KONTROLEREM SKANÓW

W kolejnym miesiącu funkcjonowania Projektu Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej skupiliśmy się na pracy kontrolerów skanów. Poniżej wywiad z jednym z kontrolerów, który wyjaśnia, na czym polega proces sprawdzania jakości skanów.

 

PYTANIE 1. Jakie są obowiązki kontrolera Projektu Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej?

KONTROLER: Do zadań kontrolera skanów należą: kontrola jakości skanów, paginacja, sprawdzanie kolejności i orientacji skanów oraz ostrości obrazu. Ponadto kontrolujemy rozmiar skanów, rozdzielczość, równomierność naświetlenia i trafność OCRów. Do naszych zadań należy również uchwycenie ewentualnych deformacji optycznych.

 

PYTANIE 2. Na czym polega proces kontrolowania jakości skanów?

KONTROLER: Polega on na weyfikacji materiału i rozwiewaniu wątpliwości, które pojawiły się w związku z błędami w druku, czy w paginacji. Ma to głównie związek z krzywym drukiem, wyblakłym tekstem, uciętą paginacją lub uciętym tekstem.

 

PYTANIE 3. Czy kontrolowanie skanów różni się w zależności od materiału?

KONTROLER: Tak. Kontrola skanów różni się w zależności od jakości skanów. Na przykład niektóre obiekty mają głęboko wszyte strony, więc skanerzysta nie chcąc zniszczyć książki nie zachowuje marginesów. W takiej sytuacji skanerzysta jest zobligowany do zanotowania nieprawidłowości. Wówczas kontroler pomija kryterium związane z marginesami.

 

PYTANIE 4. Jakie są metody kontroli?

KONTROLER: Metody sprawdzania skanów są kwestią indywidualną. Każdy z kontrolerów przyjmuje swoją metodykę. Jedną z metod jest kontrola obiektu skan po skanie w celu wychwycenia błędów. Taka kontrola jest powolniejsza, ale pozwala na wnikliwe sprawdzenie materiału pod każdym względem. Sprawdzenie skanów wyrywkowo jest niewskazane, ponieważ każdy kolejny skan może być wadliwy. W tej pracy najważniejsza jest dokładność, by niczego nie pominąć.

 

PYTANIE 5. Jeżeli zostaną zdigitalizowane nieprawidłowości w skanach, to jakie są dalsze etapy działania?

KONTROLER: Przekazywany jest raport z kontroli jakości skanów w cyklach comiesięcznych z wyszczególnionymi błędami. Następnie błędy weryfikowane są przez firmę skanującą. Jest to istotne, ponieważ kontrolerzy nie pracują z materiałem, zatem nie wiedzą, czy brak stron jest przeoczeniem skanerzysty, czy fizycznym brakiem strony w książce. Dotyczy to również uciętych stron, marginesów, krzywych tekstów itp. W ostatnim etapie firma skanująca wdraża ewentualne poprawki.

 

PYTANIE 6. Jak dużo błędów wychwycono dotychczas podczas kontroli skanów?

KONTROLER: Na początku trzeba zaznaczyć, że materiał, który kontrolujemy jest bardzo różny. Od książęk bardzo zniszczonych do obiektów dobrej jakości, poprawnie ponumerowanych, z odpowiednimi marginesami itp. Do sierpnia 2019 roku zostało skontrolowane 95% matreriału, z czego wadliwych skanów zanotowano około 2-3%.

 

***Serdecznie dziękuję za udzielone odpowiedzi!***


wróć