MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Wywiad z Koordynatorem Zespołu Katalogerów Projektu Portal Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj

Pytanie 1. Na czym polega praca katalogera?

ODP: Katalogerzy opracowują książki i czasopisma ze zbiorów Biblioteki Głównej ASzWoj na potrzeby Projektu Portal Bezpieczeństwo i Obronność ASzWoj. Tworzymy opisy bibliograficzne dla wymienionych powyżej pozycji. Opisy te robimy w Formacie MARC21 – który jest międzynarodowym formatem tzn. używanym na całym świecie.  Oznacza to, że dane z  opisu każdej katalogowanej pozycji są umieszczane w odpowiednich polach (takich samych we wszystkich bibliotekach ). Czytelnik korzystający z naszej bazy może wyszukać daną książkę lub czasopismo wg. autora, tytułu, serii, haseł przedmiotowych (deskryptorów), [tak zwane indeksowanie].

 

Pytanie 2. Czy do celów katalogowania dedykowane są jakieś specjalistyczne programy? Jeśli tak, to na jakich programach pracujecie?

ODP:  Pracujemy w jednym programie : SOWA2SQL. Jest to program stworzony dla bibliotek. Opracowując daną pozycję korzystamy z różnych baz zawierających opisy bibliograficzne np. Polona (baza Biblioteki Narodowej), NUKAT (Uniwersytet Warszawski), KARO (konsorcjum bibliotek polskich), oraz baz międzynarodowych – takich jak  np. KVK, Sudoc.

 

Pytanie 3: Jaki materiał jest obecnie opracowywany?

ODP: Obecnie opracowujemy książki i czasopisma z XIX i pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Biblioteki Głównej ASZw-oj. Są to między innymi książki polskie, ale i niemieckie, francuskie, rosyjskie i angielskie.

 

Pytanie 4: Jakiego rodzaju materiały zostały skatalogowane dotychczas?

ODP:  Zespół Katalogerów dotychczas opracował Wydawnictwa Akademii Sztabu Generalnego (kolekcja ASG), Wydawnictwa Akademii Obrony Narodowej (kolekcja AON) oraz około 1 tys. tzw. Starodruków i innych książek.

 

Pytanie 5: Kto dostarcza materiały do opracowania? Czy są do tego powołani odpowiedni pracownicy, czy katalogerzy we własnym zakresie zapewniają sobie materiał do pracy?

ODP: Materiał do opracowania dostarcza nam Planista zatrudniony w Projekcie. Materiał ten jest skanowany i po tym procesie przekazywany Planiście, który  z kolei daje go nam do opracowania. Przekazywanie materiału odbywa się w ustalonej kolejności tzn. kolekcjami.  Pierwszą była Kolekcji AON, potem ASG, dalej równolegle Starodruki i Inne (robocza nazwa).

 

Pytanie 6: Co dzieje się z książkami i innymi materiałami po ich skatalogowaniu?

ODP: Po opracowaniu książek i czasopism przez katalogerów materiał ten zwracany jest Planiście. Opracowuje on listy tych materiałów i dalej przekazuje je (tzn. książki i czasopisma) do magazynów Biblioteki Głównej ASzWoj. Tam są włączane w ciągi (według sygnatur), czyli wracają na własne, poprzednio zajmowane miejsce na półkach i mogą być udostępniane czytelnikom.

 

To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję serdecznie za udzielone odpowiedzi.

***Więcej informacji o pracy w Projekcie Portal Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj – wywiad ze skanerzystami - już w lipcu!***


wróć