MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Testy akceptacyjne Systemu Portal Bezpieczeństwa i Obronności zrealizowane

W dniach 13 – 14 listopada 2018 roku odbyły się testy Systemu Portal Bezpieczeństwa i Obronności. Uczestnikami byli pracownicy Projektu Portal Bezpieczeństwa i Obronności oraz pracownicy Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach wykonania II – go etapu umowy z firmą ICT ProZone, który obejmował implementację wersji pilotażowej systemu oraz testy wersji pilotażowej.

Testy akceptacyjne przeprowadziła firma ICT Pro Zone, która jest wykonawcą Systemu przy współudziale głównego podwykonawcy firmy BonaSoft. Zasadniczym celem testów była weryfikacja wdrożenia wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych zawartych w umowie oraz dokumentacji systemu.

Procedura Testowa składała się z czterech sekcji, a mianowicie: identyfikacji wdrażanego systemu, wykazu czynności przygotowawczych, wykazu scenariuszy testowych oraz wykazu czynności końcowych.

Tworzenie oprogramowania odbywa się w VII etapach. Do tej pory zrealizowano na stępujące działania:

  • etap I -  szczegółowa analiza potrzeb, zabezpieczenie bieżącego procesu digitalizacji, uruchomienie modułu digitalizacji oraz obsługi dokumentów;
  • etap II - implementacja wersji pilotażowej Systemu i testy wersji pilotażowej.

Kolejnymi zaplanowanymi działaniami są:

  • etap III – badanie UX interfejsu graficznego;
  • etap IV – wprowadzenie poprawek i uruchomienie wersji produkcyjnej systemu;
  • etap V – przeprowadzenie audytów systemu;
  • etap VI – dostarczenie kompletnej dokumentacji systemu, zakończenie prac programistycznych oraz szkolenia operatorów i administratorów;
  • etap VII – odbiór końcowy systemu i dalsze szkolenie operatorów i administratorów.


Rys. 1.Etapy tworzenia oprogramowania
źródło: opracowanie własne

Wszystkie prace dotyczące Systemu Portal Bezpieczeństwa i Obronności przebiegają zgodnie ustalonymi terminami.

Pierwszego dnia testów, na podstawie przygotowanych scenariuszy, uczestnicy testowali System. W trakcie testowania wszyscy obecni mieli możliwość zgłaszania spostrzeżeń i uwag, dotyczących funkcjonowania Systemu. Tego dnia ujawniono kilka drobnych błędów programistycznych. Drugiego dnia uczestnicy testowali System po wprowadzonych zmianach. Testy wykazały, że błędy zostały usunięte.

Obecnie rozpoczęły się prace nad audytem User Experience (UX). W kolejnych etapach planowane jest uruchomienie systemu w środowisku produkcyjnych, a następnie poddanie serii audytów i testów, między innymi dotyczących bezpieczeństwa.


wróć