MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Biblioteka cyfrowa ASzWoj coraz bliżej

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele firmy BonaSoft, która jest głównym podwykonawcą Systemu. Firma ICT ProZone, jako część Grupy APN PROMISE, jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz instytucji edukacyjnych. Firma BonaSoft specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu oprogramowania dedykowanego, stworzonego dla konkretnego zamawiającego, w odpowiedzi na jego szczegółowe wymagania.Z ramienia Akademii w rozmowach uczestniczyła kierownik projektu dr Maja Jasińska-Łukasiak wraz z zespołem, Szef Zespołu ds. Innowacji i Projektów Bartosz Osmola oraz ppłk Wojciech Turek i Adam Twarowski z Zespołu Wsparcia Teleinformatycznego.

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie założeń przygotowywanej biblioteki cyfrowej, na której  zalogowani użytkownicy będą mogli korzystać z cyfrowych zasobów Biblioteki Głównej ASzWoj. Tematyka bezpieczeństwa i obronności cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Szacuje się, że problematyką tą interesuje się na polu zawodowym lub hobbystycznym około pół miliona osób.

Akademia Sztuki Wojennej, jako główny ośrodek naukowy w Polsce zajmujący się naukami o bezpieczeństwie i naukami o obronności, od stycznia 2017 roku realizuje projekt digitalizacji, przyznany w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki funduszom unijnym w wysokości blisko 12 mln złotych, możliwe będzie udostępnienie ponad 47 tysięcy zdigitalizowanych dokumentów. Należą do nich zasoby nauki z obszaru obronności i bezpieczeństwa, które zgromadzone są w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej. Warto dodać, że BG ASzWoj posiada także bogatą kolekcję piśmiennictwa XIX-wiecznego, w tym książki dotyczące historii Polski, historii powszechnej i historii wojskowości.

Wskazane materiały zostaną udostępnione za pośrednictwem „Portalu Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj”, który ma stać się cyfrową platformą służącą wymianie myśli naukowej. Ze zbiorów będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy Portalu, od studentów i doktorantów, przez pracowników ASzWoj oraz przedstawicieli innych instytucji państwowych i firm, po pasjonatów i hobbystów zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością.

Realizacja projektu została podzielona na następujące etapy:

  • etap I (aktualnie realizowany) – obejmuje skanowanie zasobów bibliotecznych lub archiwalnych, które później poddawane są obróbce cyfrowej. Dzięki temu możliwa jest kompresja danych i automatyczne wyszukiwanie słów. Skanowane dokumenty poddawane są szczegółowej kontroli jakości.
  • etap II – obejmuje wprowadzanie metadanych, czyli danych opisowych dokumentów;
  • etap III - wprowadzanie dokumentów w wersji elektronicznej oraz danych do biblioteki cyfrowej „Portalu Bezpieczeństwa i Obronności” Akademii  Sztuki Wojennej.

W październiku 2018 r. zostanie zaimplementowana wersja pilotażowa Systemu, która będzie prezentowana publicznie.

Wszystkie pozycje poddane digitalizacji będą dostępne w otwartym internecie – bezpłatnie!

Na potrzeby realizacji projektu w Akademii powstała Pracownia Digitalizacji, w ramach której zakupiony został nowoczesny sprzęt IT, m.in. wielkoformatowe skanery wraz z oprogramowaniem dostosowanym do cyfryzacji wydawnictw zwartych, map, atlasów, grafik i innych dokumentów. Dzięki środkom unijnym zostanie również zmodernizowana serwerownia Biblioteki, co pozwoli na integrację wszystkich procesów bibliotecznych w jednym miejscu.

***

Digitalizacja (cyfryzacja) zbiorów bibliotecznych praktykowana jest na całym świecie, wciąż pojawiają się także innowacyjne rozwiązania w tym obszarze. Digitalizacja polega na wprowadzaniu do pamięci komputera drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów (bibliotecznych i archiwalnych) w postaci danych cyfrowych metodą skanowania. Plik graficzny, który powstaje w wyniku skanowania zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w stosunku do treści istotnej z punktu widzenia użytkownika i nie pozwala sprawnie  przeszukiwać treści (np. znaleźć określonego fragmentu tekstu). Dlatego istotnym procesem, który następuje po skanowaniu, jest obróbka cyfrowa, dzięki której możliwe jest skompresowanie danych graficznych oraz automatyczne rozpoznawanie słów metodami OCR. Wynikiem takiej obróbki są materiały, które mogą zostać upublicznione w bibliotece cyfrowej.


wróć