MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Seminarium naukowe: Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym:  pt. Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej, organizowanej przez Instytut Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Seminarium odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w sali 301 w budynku 101 Akademii Sztuki Wojennej

Cel seminarium: Identyfikacja potencjalnych kierunków rozwoju współpracy wojskowej RP.

Organizatorem konferencji jest Zakład Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

PROGRAM SEMINARIUM:

08:20 – 08:30

otwarcie seminarium: Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej

dr. Bogusław SAMOL/płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI

 

08:30 – 10:00

wykład otwierający nt.: Międzynarodowa współpraca przemysłowo-obronna – prof. dr hab. Hubert KRÓLIKOWSKI – Dyrektor Departamentu Analiz Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

10:00 – 11:00 – sesja pierwsza

Lp.

Prelegent

Temat wystąpienia

 1.  

Kozioł Jacek

Współpraca wojskowa Polski i Austrii

 1.  

Frankowski Paulin

Współpraca wojskowa Polski i Belgii

 1.  

Wasielewski Grzegorz

COE – Współpraca SZ RP z innymi państwami w ramach Centrów Eksperckich NATO

 1.  

Czarniecki Krzysztof

Współpraca wojskowa Polski i Chorwacji

 1.  

Gotto Waldemar

Współpraca wojskowa Polski i Danii

 1.  

Niziński Paweł

Współpraca wojskowa Polski i Estonii

 

11:00 – 11:20 – przerwa

11:20 – 12:20 – sesja druga

Lp.

Prelegent

Temat wystąpienia

 1.  

Pardo Grzegorz

Współpraca SZ RP z innymi państwami w ramach EUROGENDFOR

 1.  

Sypniewski Andrzej

Współpraca wojskowa Polski i Finlandii

 1.  

Kłosowski Sławomir

Współpraca wojskowa Polski i Łotwy

 1.  

Jaworski Mirosław

MNC NE – Współpraca SZ RP z innymi państwami w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

 1.  

Poczekalewicz Dariusz

Współpraca wojskowa Polski i Norwegii

 1.  

Drogomirecki Daniel

Współpraca wojskowa Polski i Włoch

 

12:20 – 12:40 – dyskusja

12:40 – 13:00 – przerwa

13:00 – 15:00 – wystąpienie nt.: NATO – jego struktura i funkcjonowanieDominik P. Jankowski – Doradca Polityczny/Kierownik Wydziału Politycznego Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO

KOMITET NAUKOWY:

 1. płk dr hab. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Hubert Królikowski, profesor zwyczajny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 3. dr Bogusław Samol, ASzWoj
 4. kmdr dr Witold Kustra, ASzWoj
 5. ppłk dr inż. Sławomir Piotrowski, ASzWoj
 6. ppłk dr inż. Piotr Krzykowski, ASzWoj
 7. ppłk dr inż. Marek Żyła, ASzWoj

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 1. ppłk dr inż. Sławomir Piotrowski, ASzWoj
 2. ppłk dr inż. Piotr Krzykowski, ASzWoj
 3. ppłk dr inż. Marek Żyła, ASzWoj

We współczesnych stosunkach międzynarodowych obok międzynarodowej współpracy politycznej, ekonomicznej, kulturalnej czy ekologicznej coraz częściej podejmowana jest także współpraca wojskowa. Posiadanie przez sąsiada armii o znaczącym potencjale, duża liczba dobrze wyszkolonych i wyposażonych w nowoczesna technikę bojową żołnierzy, powoduje zwiększone odczucie zagrożenia o własne bezpieczeństwo. Zaproszenie do „wspólnego żołnierskiego stołu” zbliża natomiast armie, dając zarazem możliwość poznania potencjału obronnego sąsiada (ilość i jakość posiadanego uzbrojenia oraz ogólne zaawansowanie techniczno-technologiczne sprzętu wojskowego). Współpraca wojskowa daje możliwość wzajemnego porównania strukturalnego układu sił zbrojnych, procesu szkolenia, wyposażenia wojskowego oraz wymiany doświadczeń pozyskanych w trakcie prowadzenia operacji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju. Jest to też okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami rozwojowymi techniki bojowej oraz podjęcia w tej materii ewentualnej współpracy. Współpraca w tej dziedzinie stanowi bardzo ważny element międzynarodowych stosunków wojskowych, ze względu na ograniczone możliwości większości państw świata w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii.

Zauważalna na przełomie XX i XXI wieku światowa tendencja do zmniejszania wydatków obronnych w znaczącym stopniu przyczyniła się do restrukturyzacji przemysłu zbrojeniowego. To z kolei zmusiło producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego do łączenia się w wielkie korporacje, często o charakterze ponadpaństwowym. Nawiązywanie międzynarodowej współpracy wojskowej służy realizacji tych celów. Ogranicza ryzyko wybuchu otwartych konfliktów zbrojnych, przyczyniając się jednocześnie do umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Należy pamiętać jednak, że społeczność międzynarodowa nie jest politycznym i moralnym monolitem. W związku z tym międzynarodowa współpraca wojskowa nie jest jedyną gwarancją bezpieczeństwa ogólnoświatowego. Stanowi jednak bardzo ważny jego element, ponieważ „dojrzałe” państwa dostrzegają we współpracy wojskowej zarówno interesy własne, jak i interesy swoich partnerów.