MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian

Szanowni Państwo,
w imieniu Instytutu Studiów Strategicznych WBN ASzWoj mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian”. Wydarzenie zaplanowane jest na 27 lutego 2020 r. w godz. 10-16:30 w Akademii Sztuki Wojennej bud. 56 Aula 211 II piętro.

Celem konferencji jest refleksja nad polską racją stanu w perspektywie dynamicznie zmieniających się uwarunkowań międzynarodowych. Konferencja służyć ma zestawieniu perspektyw młodych badaczy z opiniami naukowców o ugruntowanym statusie oraz środowiskami analityków. Konferencja podzielona będzie na panele tematyczne: "Euroatlantycki", "Wschodni", "Azjatycki", "Afryka i Bliski Wschód", "Teoretyczny", "Ekonomia, ekologia migracje i nowe trendy w środowisku międzynarodowym" oraz panel studencki. Przedstawiony klucz ma na celu uwypuklenie najważniejszych trendów we wskazanych przestrzeniach badawczych i  odniesienie ich do racji stanu Polski.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele 12 ośrodków akademickich oraz instytucji badawczych. Nie zabraknie interesujących panelistów i tematów ważnych z punktu widzenia racji stanu Polski. Konferencja (debata oraz poszczególne panele) otwarta jest również dla zainteresowanych nie będących panelistami. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na dyskusję otwierającą, w której udział wezmą profesorowie ASzWoj.

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jarosław Gryz
prof. ASzWoj dr hab. Piotr Grochmalski
prof. dr hab. Waldemar Kitler
prof. UW dr hab. Wiesław Lizak
prof. ASzWoj dr hab. Milena Palczewska
prof. AszWoj dr hab. Ilona Urych
prof. ASzWoj ks. dr hab. Cezary Smuniewski ppłk dr Radosław Bielawski

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: prof. ASzWoj dr hab. Piotr Grochmalski

dr Tadeusz Chabiera
dr Piotr Lewandowski
Paweł Paszak - Sekretarz konferencji
Maciej Hacaga
Konrad Majka
Daniel Smaga
Aleksander Ksawery Olech
Mikołaj Wachowicz
Marta Adamczewska
Iwona Kępa
Patrycja Opała

 

Kontakt do organizatorów: p.paszak@akademia.mil.pl

Dokumenty do pobrania: