MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Poland and the Brexit Negotiations Challenge to the EU and NATO 2018

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
w dniu 6 grudnia 2018 r. w Warszawie
organizuje konferencją naukową nt.:

Poland and the Brexit Negotiations Challenge to the EU and NATO 2018

Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
00-910 Warszawa Rembertów
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji naukowej będzie wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze zapewniania bezpieczeństwa europejskiego oraz euroatlantyckiego. Ponadto, wskazanie prognozowanych kierunków zmian w Europie w kontekście decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu struktur Unii Europejskiej.

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chair:
Col. Associate Professor Bogdan GRENDA, PhD (War Studies University)
Associate Professor Marzena TOUMI, PhD (War Studies University)

Members:
Brig. Gen. Ryszard PARAFIANOWICZ, PhD (War Studies University)
Col. Tomasz KOWALIK, PhD (Director of the Military Foreign Affairs Department, MOD)
Prof. Jarosław GRYZ, PhD (War Studies University)
Associate Professor Piotr GROCHMALSKI, PhD (War Studies University)
Prof. Maciej MARSZAŁEK, PhD (War Studies University)
Prof. Ryszard SZPYRA, PhD (War Studies University)
Prof. Zdzisław ŚLIWA, PhD (Baltic Defense College, Dean)
Col. Rafał BAZELA, PhD (Military Institute of Armament Technology)
Lt. Col. Paweł MAJDAN, PhD (War Studies University)
Lt. Col. Andrzej SOBOŃ, PhD (War Studies University)
Associate Professor Halina ŚWIEBODA, PhD (War Studies University)
Col. Wojciech WIĘCEK, PhD  (War Studies University)
Dorota DOMALEWSKA, PhD (War Studies University)
Witold WASZCZYKOWSKI, PhD (War Studies University)

ORGANIZING COMMITTEE

Chair:
Lt. Col. Paweł MAJDAN, PhD (War Studies University)                                    
Lech DRAB, PhD (War Studies University)

Members:
Tadeusz CHABIERA, PhD (War Studies University)
Mateusz KUCZABSKI, PhD (War Studies University)
Dorota DOMALEWSKA, PhD (War Studies University)
Marta GĘBSKA, PhD (War Studies University)
Eugeniusz JĘDRASZCZAK, PhD (War Studies University)
Cyprian Aleksander KOZERA, PhD (War Studies University)
Klaudia KWAPISZ, PhD (War Studies University)
Piotr LEWANDOWSKI, PhD (War Studies University)
Remigiusz LEWANDOWSKI, PhD (War Studies University)
Paweł STOBIECKI, PhD (War Studies University)
Witold WASZCZYKOWSKI, PhD (War Studies University)
Tomasz ZAWADZKI, PhD (War Studies University)
Ilona URYCH, PhD (War Studies University)
Marta BACHOR, MA (War Studies University)
Maciej HACAGA, MA (War Studies University)
Wiktoria TRYBUŁ, MA (War Studies University)
Lt. Col. Andrzej TRZECIAK (War Studies University)

Kierownik projektu: płk dr hab. Bogdan GRENDA
Data realizacji projektu: grudzień 2017 -  grudzień 2018
Dotacja podmiotowa na zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę – organizacja konferencji w latach 2017-2018 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Decyzja nr 919/P-DUN/2017
Przyznana kwota dofinansowania: 42 854,00 zł

W konferencji uczestniczyć będą ambasadorowie i attaché obrony zaproszonych państw.

Sekretariat konferencji:
Tel. 261 813 412