MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Poland and the Brexit Negotiations Challange to the EU and NATO 2017

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
w dniach 5- 6 grudnia 2017 r. w Warszawie 
organizuje konferencją naukową nt.:

Poland and the Brexit Negotiations Challange to the EU and NATO 2017

Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
00-910 Warszawa Rembertów
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji naukowej będzie wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze zapewniania bezpieczeństwa europejskiego oraz euroatlantyckiego. Ponadto, wskazanie prognozowanych kierunków zmian w Europie w kontekście decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu struktur Unii Europejskiej.

SCIENTIFIC COMMITTEE
Chair:
Col. Associate Professor Bogdan GRENDA, PhD (War Studies University)
Associate Professor Karolina J. HELNARSKA, PhD (War Studies University)

Members:
Brig. Gen. Ryszard PARAFIANOWICZ, PhD (War Studies University)
Col. Tomasz KOWALIK, PhD (Director of the Military Foreign Affairs Department, MOD)
Michał BARANOWSKI  (Director GMF Warsaw Office)
Col. Associate Professor Dariusz MAJCHRZAK, PhD (War Studies University)
Col. Prof. Grzegorz SOBOLEWSKI, PhD (War Studies University)
Prof. Jarosław GRYZ, PhD (War Studies University)
Pauli JÄRVENPÄÄ, PhD (International Centre for Defence and Security, Estonia)
Janis BERZINS, PhD (National Defense Academy of Latvia)
Prof. Zdzisław Śliwa, PhD (Baltic Defense College, Dean)
Col. Associate Professor Sylwester KUREK, PhD (War Studies University)
Lt. Col. Andrzej SOBOŃ, PhD (War Studies University)
Associate Professor Krzysztof DRABIK, PhD (War Studies University)
Prof. Maciej MARSZAŁEK, PhD (War Studies University)
Col. Wojciech WIĘCEK, PhD  (War Studies University)
Associate Professor Halina ŚWIEBODA, PhD (War Studies University)
Tadeusz CHABIERA, PhD (War Studies University)
Lt. Col. Grzegorz MOTRYCZ, PhD (War Studies University)
Marzena ŻAKOWSKA, PhD (War Studies University)
Dorota DOMALEWSKA, PhD (War Studies University)
Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO, PhD (War Studies University)

ORGANIZING COMMITTEE
Chair:
Lt. Col. Paweł MAJDAN, PhD (War Studies University)

Members:
Col. Piotr WIERZBICKI (War Studies University)    
Lt. Col. Radosław BIELAWSKI, PhD (War Studies University)
Lt. Col. Grzegorz MOTRYCZ, PhD (War Studies University)    
Lt. Col. Wojciech SÓJKA, PhD (War Studies University)
Marzena ŻAKOWSKA, PhD (War Studies University)
Dorota DOMALEWSKA, PhD (War Studies University)
Lt. Col. Jacek STEMPIEŃ, PhD (War Studies University)
Lt. Col. Marek BORYS (War Studies University)
Ilona URYCH, PhD (War Studies University)
Piotr LEWANDOWSKI, PhD (War Studies University)
Marcin MAZUREK, PhD (War Studies University)
Lt. Col. Sławomir Piotrowski, PhD (War Studies University)
Malwina KOŁODZIEJCZAK, MA     (War Studies University)
Wiktoria TRYBUŁ, MA (War Studies University)
Marzena ARAŹNA, MA (War Studies University)    
Jowita BRUDNICKA, MA (War Studies University)
Maciej HACAGA, MA (War Studies University)

Kierownik projektu: dr hab. Karolina J. Helnarska, prof. ASzWoj
Data realizacji projektu: grudzień 2017 -  grudzień 2018
Dotacja podmiotowa na zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę – organizacja konferencji w latach 2017-2018 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Decyzja nr 919/P-DUN/2017
Przyznana kwota dofinansowania: 42 854,00 zł

W konferencji uczestniczyć będą ambasadorowie i attaché obrony zaproszonych państw.

Sekretariat konferencji:
Tel. 261 813 412