MENU

Korekta nr 111 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na usługi 2018r.

Korekta Nr 56 do Planu zamówień na dostawy 2018 r.

Korekta Nr 58 do Planu zamówień na dostawy 2018 r.

Plany zamówień postępowań na 2018 r.

korekta nr 3 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2018r

korekta nr 37 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy

korekta nr 35 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy

korekta nr 71 do Planu postępowań o udzielenie zamówienia na usługi

korekta nr 53 do Planu postępowań o udzielenie zamówienia na usługi

korekta nr 38 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy

korekta nr 75 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na usługi

korekta nr 32 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy 2018 r.