MENU

Korekta nr 86 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na usługi.

Dokumenty do pobrania:

Plany postępowań o udzielenie zamówienia

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy powyżej 30 tys euro 2018 r.Excel

Wersja obowiązująca od 2018-01-10

Wersja archiwalna 1

Wersja archiwalna 2

korekata nr 2 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2018r

korekta nr 26 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na usługi powyżej 30 tys euro.

korekta nr 25 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na usługi powyżej 30 tys euro

korekta nr 9 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na UC powyżej 30 tys euro. Excel

korekta nr 22 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy powyzej 30 tys euro

Korekta nr 24 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na usługi powyżej 30 tys euro

Korekta nr 21 do Plnu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy powyżej 30 tys euro Excel

Korekta Nr 20 do Planu postępowań oudzielenie zamówień na dostawy powyzej 30 tys euro