MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu Organizacja i funkcjonowanie Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu: Organizacja i funkcjonowanie Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPO pt. Panowanie działań na poziomie taktycznym w środowisku hybrydowym.