MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Konkurs na finansowanie zadań badawczych

Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Regulamin podziału środków finansowych na działalność naukową w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego

Wykaz czasopism naukowych z przypisaną liczbą punktów oraz wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe