MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Informacja dot. egzaminów doktorskich z nauk o bezpieczeństwie

Egzaminy doktorskie z nauk o bezpieczeństwie odbywają się w dniu posiedzeń Rady Wydziału, po jej zakończeniu ok. godz. 12.00, w sali 74. Egzamin prowadzi komisja wyznaczona przez Radę Wydziału. Kolejność przystępowania do egzaminu odbywa się wg. uzgodnień egzaminowanych.

Harmonogram posiedzeń RW:
- 21.05
- 18.06
- 24.09


wróć