MENU

Nabór na stanowisko Kucharz

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: Kucharz

Liczba stanowisk: 1

 

Opis stanowiska:

- pobieranie artykułów spożywczych z magazynu przykuchennego do produkcji, zgodnie z asygnatą;

- pobieranie próbek potraw;

- wykorzystywanie artykułów żywnościowych zgodnie z jadłospisem;

- przestrzeganie zasad właściwej obróbki wstępnej i cieplnej produktów spożywczych;

- przyrządzanie posiłków według opisu technologicznego procesu produkcyjnego potraw;

- porcjowanie gotowych potraw zgodnie z wydajnością przewidzianymi recepturami technologicznymi;

- prawidłowa eksploatacja i obsługa sprzętu, maszyn gastronomicznych i urządzeń chłodniczych   -znajdujących się na wyposażeniu kuchni;

- wydawanie gotowych posiłków konsumentom;

- znajomość przepisów i receptur dotyczących przygotowywanych potraw;

- znajomość obowiązujących w stołówce należności żywnościowych, stanu żywionych i jadłospisu na bieżący dzień;

- utrzymywanie należytego stanu sanitarno-higienicznego w zmywalni kuchni i pomieszczeniach zaplecza w wyznaczony dzień przez kierownika stołówki;

 - właściwe wydawanie i rozdział potraw dla konsumentów;

 - przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) związanej z wprowadzonym i realizowanym systemem standardów jakości systemu HACCP;

 

Wymagania:

- ukończona szkoła kulinarna lub kursy kucharskie,

- doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność,

- niekaralność,

Oferujemy:

- pracę na umowę zlecenie,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy oraz zaświadczenie pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

- oświadczenie o niekaralności

Dodatkowe informacje:

Oryginały dokumentów będą wymagane do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty, które wpłyną do Akademii po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Akademia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz możliwość unieważnienia rekrutacji bez podania przyczyny.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Niewykorzystane oferty kandydaci będą mogli odebrać w Wydziale Kadr Akademii Sztuki Wojennej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru.

Nieodebrane oferty zostaną zniszczone

 

Kopie wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres:

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Kadr

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103; 00-910 Warszawa

 z dopiskiem: "Kucharz - oferta pracy", ”Pomoc kuchenna - oferta pracy”

Dodatkowe informacje pod nr tel. 608 396 878

 

Termin składania dokumentów:

30.11.2018 r. (liczy się data wpływu do Akademii)

Dokumenty do pobrania:


wróć