MENU

Nabór na stanowisko starszego referenta (Biblioteka Główna)

Akademia Sztuki Wojennej poszukuje kandydata na stanowisko "Starszego referenta".

 

Zakres odpowiedzialności i obowiązków na stanowisku:

  • prowadzenie dokumentacji Biblioteki Głównej,
  • ewidencjonowanie dni wolnych pracowników biblioteki,
  • redagowanie punktów do rozkazu dotyczących bieżącej działalności biblioteki oraz przesyłanie ich do Wydziału Organizacyjno-Personalnego,
  • nadzór i kontrola nad gospodarką materiałową biblioteki,
  • sporządzanie corocznych zestawień planów pracy i zapotrzebowań Biblioteki Głównej,
  • wsparcie procesu dystrybucji wydawnictw ASzWoj.

 

Wykształcenie i umiejętności Kandydata:

  • wykształcenie: minimum średnie,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowe atuty/wymagania:

  • Znajomość zasad kancelaryjnych.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny.

Umowa na 0,5 etatu.

Curriculum Vitae wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103 z dopiskiem „Starszy referent – Bibliotek Główna”.

Do dnia 02.11.2018 r.

Informacja dla kandydatów:

Dokumenty składane przez Kandydata powinny zostać opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Aplikacji nie odsyłamy. Dokumenty nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji można odebrać w Akademii Sztuki Wojennej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia tego procesu. W wypadku ich nieodebrania są one niszczone w ASzWoj.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuki Wojennej al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.


wróć