MENU

Zostań strażnikiem miejskim ? trwa nabór na stanowisko aplikanta.

Interesujesz się bezpieczeństwem publicznym? Chcesz pomagać lokalnej społeczności? Nie boisz się wymagającej i odpowiedzialnej pracy? Szukasz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę? Straż Miejska m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko aplikanta. Jako funkcjonariusz będziesz dbać o bezpieczeństwo warszawiaków i chronić porządek publiczny w stolicy.

Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych – to główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta.

Aplikantem straży miejskiej może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania formalne: obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, sprawność fizyczna i psychiczna predysponująca do pracy w służbach. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dodatkowo mile widziane będą m.in.: wykształcenie wyższe (na kierunku administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), a także doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, doświadczenie w pracy w firmach lub instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych, wiedza o działalności straży miejskiej i znajomość topografii Warszawy.

Co oferujemy?

Straż Miejska m.st. Warszawy zapewnia:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • wynagrodzenie zasadnicze 2900 zł brutto (na początek), po pierwszym roku zatrudnienia – możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3220 zł brutto,
  • premię motywacyjną po 3 miesiącach zatrudnienia oraz zdanym egzaminie – co najmniej 300 zł brutto (i więcej w dalszym okresie pracy),
  • dodatek stażowy,
  • trzynastą pensję,
  • możliwość dofinansowania nauki na studiach,
  • świadczenia socjalne,
  • opiekę medyczną,
  • preferencyjne ubezpieczenia grupowe.
  • bezpłatne zajęcia sportowe

 

Więcej informacji o naborze na stanowisko aplikanta: www.strazmiejska.bip.um.warszawa.pl (zakładka Rekrutacja) lub pod numerami telefonów:

22 598 60 11; 22 598 68 56.


wróć