MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Oferta dydaktyczna Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Wydział Zarządzania i Dowodzenia realizuje studia na wszystkich poziomach kształcenia.

KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE

Studia I i/lub II stopnia:

 

Wydział prowadzi również studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Osoby zainteresowane doskonaleniem zawodowym mogą podjąć studia podyplomowe w następujacych obszarach: