MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Oferta dydaktyczna Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Wydział Zarządzania i Dowodzenia realizuje studia na wszystkich poziomach kształcenia.

KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE

W ramach studiów I stopnia (licencjackich) realizowane są studia na kierunkach:

W ramach studiów II stopnia (magisterskich) realizowane są studia na kierunkach:

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Osoby zainteresowane doskonaleniem zawodowym, mogą podjąć studia podyplomowe (dwusemestralne, zaoczne) w następujacych obszarach: