MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Oferta dydaktyczna Wydziału Wojskowego

Wydział Wojskowy realizuje studia na I i II poziomie kształcenia oraz kursy i studia dla żołnierzy zawodowych.

KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE

W ramach studiów I stopnia (licencjackich) realizowane są studia na kierunkach:

Kandydaci na studia I stopnia (licencjat)

W ramach studiów II stopnia (magisterskich) realizowane są studia na kierunkach:

Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie)

Kandydaci wojskowi (skierowani) na studia II stopnia (magisterskie) tzw. Obronność MON

DOSKONALENIE ZAWODOWE - osoby cywilne

Osoby zainteresowane doskonaleniem zawodowym, mogą podjąć studia podyplomowe (dwusemestralne, zaoczne) w obszarze:

Kandydaci na studia podyplomowe

DOSKONALENIE ZAWODOWE - żołnierze zawodowi

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi liczne kursy i studia dla oficerów oraz pracowników Wojska Polskiego skierowanych przez Departament Kadr oraz  Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

Żołnierze zawodowi mogą podjąć kształcenie na studiach i kursach kwalifikującyh na wyższe stanowiska służbowe, realizowanych na Wydziale Wojskowym oraz na studiach podyplomowych, uzupełniajacych wiedzę i umiejętności uczestników:

a także:

 

Informacje organizacyjne – studia i kursy dla żołnierzy w roku akademickim 2019/2020 WWoj  

 

Kandydaci wojskowi na kursy kwalifikacyjne

Kandydaci wojskowi na studia podyplomowe

 

 

W zakresie prowadzenia kursów wojskowych szczególną rolę pełnią także akademickie centra szkolenia: