MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Oferta dydaktyczna Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego realizuje studia na wszystkich poziomach kształcenia:

 

KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE

Studia I i/lub II stopnia:

 

Wydział prowadzi również studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Osoby zainteresowane doskonaleniem zawodowym, mogą podjąć studia podyplomowe w następujacych obszarach:

 

Przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zachęcamy do podjęcia kształcenia w ramach specjalnych, certyfikowanych kursów (kursy przeniesiono do Szkoły Administracji Obronnej - https://www.akademia.mil.pl/sao)