MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Oferta dydaktyczna Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego realizuje studia na wszystkich poziomach kształcenia i kursy dla osób cywilnych.

 

KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE

W ramach studiów I stopnia (licencjackich) realizowane są studia na kierunkach:

W ramach studiów II stopnia (magisterskich) realizowane są studia na kierunkach:

Wydział prowadzi również studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Osoby zainteresowane doskonaleniem zawodowym, mogą podjąć studia podyplomowe (dwusemestralne, zaoczne) w następujacych obszarach:

 

Przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zachęcamy do podjęcia kształcenia w ramach specjalnych, certyfikowanych kursów (kursy przeniesiono do Szkoły Administracji Obronnej - https://www.akademia.mil.pl/sao)