MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

W Akademii Sztuki Wojennej, Zarządzeniem Rektora-Komendanta Nr 31 z 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych, wprowadzono do stosowania następujące dokumenty:

  • Politykę ochrony danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej
  • Instrukcję bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej

Określają one w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w ASzWoj oraz sposoby ich zabezpieczenia, zasady określające sposób zarządzania danymi osobowymi przetwarzanymi w ASzWoj, zasady prowadzenia wszelkich zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe w ASzWoj (w tym przede wszystkim w: kartotekach, teczkach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych lub podręcznych, systemach informatycznych), a także zadania, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych osób/podmiotów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązującej w ASzWoj.

Przetwarzanie danych osobowych ASzWoj jest dopuszczalne wyłącznie w oparciu o udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w zakresie wykonywania powierzonych zadań, kompetencji i obowiązków służbowych oraz w zakresie realizacji świadczonych usług i obowiązków umownie określonych.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
mgr Anna KOLEK
e-mail: iod@akademia.mil.pl
tel. 261- 813-166