MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Organizator i Współorganizatorzy

Współorganizatorzy:

• Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza
• Wydział Politologii, Uniwersytet M. Kopernika
• Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
• Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii Sztuki Wojennej
• Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna
• Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich,  Akademia Marynarki Wojennej
• Wydział Nauk o Bezpieczeństwie,  Akademia Wojsk Lądowych
• Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wyższa Szkoła Oficerska Sil Powietrznych  
• Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
• Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
• Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
• Instytut Stosunków Międzynarodowych,  Uniwersytet Wrocławski
• Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
• Instytut Zachodni w Poznaniu
• Instytut Naukowy Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
• Ośrodek Analiz Politologicznych UW
• Zakład Nauk o Bezpieczeństwie, Politechnika Rzeszowska
• Ruch Wspólnot Obronnych
• Naukowa Fundacja Prowadzenia Badań
 

Współorganizatorzy konferencji

Patronaty:

„Przegląd Zachodni”
„Przegląd Strategiczny”
Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych
Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Fundacji AT-System Group
Przegląd Politologiczny
Wydawnictwo Difin
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW

Patronaty


wróć