MENU

O Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Akademii Sztuki Wojennej to organizacja, która prężnie się rozwija, skupiając w sobie delegatów z Wydziałowych Rad Samorządów Studentów oraz Rady Mieszkańców Domu Studenta.

W ciągu roku akademickiego organizujemy wiele przedsięwzięć, takich jak: konferencje naukowe i szkolenia, imprezy studenckie, zbiórki w ramach WOŚP połączone z koncertami zespołów, akcje krwiodawstwa, wybory Miss i Mistera ASzWoj, Międzywydziałową Bitwę Mikołajkową, Juwenalia, Obóz Integracyjny, a także inne. Wszystkie organizowane przez nas wydarzenia cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem.

Jako samorząd Akademii Sztuki Wojennej mamy doświadczenie w koordynowaniu i organizacji projektów, współpracujemy z firmami i organizacjami zewnętrznymi oraz cieszymy się pełnym wsparciem i aprobatą Jego Magnificencji Rektora-Komendanta ASzWoj i Pana Prorektora ds. Studenckich we wszelkich naszych przedsięwzięciach.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów:

 • kolegialny organ na szczeblu Uczelni;
 • w jej skład wchodzi 11 członków;
 • określa kierunki działania społeczności studenckiej;
 • podejmuje działania dla zaspokojenia potrzeb studentów;
 • sprawuje kontrolę nad innymi organami Samorządu Studentów;
 • wyraża opinię społeczności studenckiej.

Misja URSS

Misją Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii Sztuki Wojennej jest ochrona praw, godności i interesów studentów Akademii Sztuki Wojennej. Wspieramy działania studentów zrzeszonych w Koła Naukowe oraz Organizacje Studenckie.

Do kompetencji URSS należy:

 • podejmowanie uchwał określających kierunki działania URSS ASzWoj;
 • uchwalanie Kodeksu Etyki Studenta ASzWoj i dokonywanie zmian w jego treści;
 • podejmowanie działań dla zaspokojenia socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych potrzeb studentów;
 • współdecydowanie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej, a także stypendiów dla studentów;
 • sprawowanie kontroli  nad działalnością innych organów Samorządu;
 • wyrażanie opinii społeczności studenckiej i kierowanie wniosków do organów Uczelni w istotnych dla niej sprawach;

Posiedzenie URSS ASzWoj są otwarte dla wszystkich studentów Uczelni, chyba że porządek obrad stanowi inaczej.

Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką, zaś podstawowym zadaniem Samorządu Studentów ASzWoj jest reprezentowanie interesów braci studenckiej.

Interesują nas przede wszystkim sprawy dydaktyki i jakości kształcenia. Zajmujemy się sprawami socjalno – bytowymi, zaś szczególnie zależy nam na indywidualnym rozwoju studentów. Staramy się kreować życie studenckie inicjując wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Reprezentujemy środowisko akademickie przed różnymi władzami i instytucjami, zarówno w Warszawie jak i całej Polsce.

Przypominamy równocześnie, że Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Akademii Sztuki Wojennej!

Koniecznie polub naszego fanpage’a i śledź informacje o działaniach Samorządu Studentów ASzWoj na bieżąco! Zapraszamy na: facebook.com/urssaszwoj