MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

Misją Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym jest udział w tworzeniu
i upowszechnianiu wiedzy o zarządzaniu instytucjami i organizacjami lotnictwa cywilnego oraz bezpieczeństwem i ruchem lotniczym poprzez prowadzenie badań naukowych, działalność publicystyczną i dydaktyczną oraz realizację zadań eksperckich.

Celem działalności Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym jest rozwijanie naukowych podstaw zarządzania instytucjami i organizacjami lotnictwa cywilnego oraz bezpieczeństwem i ruchem lotniczym, publikowanie w tym zakresie opracowań naukowych oraz dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji, zarządzania i funkcjonowania przewoźników lotniczych, portów lotniczych i usługodawców służb żeglugi powietrznej.

Do zasadniczych zadań Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym należy:

a. w obszarze dydaktycznym: kreowanie efektywnych programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku "Lotnictwo" oraz na studiach podyplomowych "Zarządzanie lotnictwem" oraz ich realizacja i osiąganie możliwie najwyższych rezultatów w zakresie jakości kształcenia na prowadzonym kierunku studiów.

b. w obszarze naukowym: prowadzenie badań naukowych w zakresie teorii zarządzania instytucjami i organizacjami lotnictwa cywilnego, zarządzania bezpieczeństwem i ruchem lotniczym oraz rozwój potencjału naukowego
i dydaktycznego kadry Instytutu.

Dyrektor Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

dr hab. Telesfor Marek MARKIEWICZ –  profesor ASzWoj
tel. (+48) 261-813-226
budynek 22, pokój 111a
e-mail: m.t.markiewicz@akademia.mil.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

dr inż. Dariusz ŻYŁKA – adiunkt

tel. (+48) 261-813-040

budynek 22, pokój 131

e-mail: d.zylka@akademia.mil.pl