MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

INSTYTUT LOGISTYKI

Instytut Logistyki (IL) jest jednostką organizacyjną Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (WZiD) powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz eksperckiej.

Misją Instytutu jest rozwój teorii logistyki, ekonomiki bezpieczeństwa i obronności oraz doskonalenie systemów logistycznych i systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. W działalności dydaktycznej Instytut koncentruje się na przygotowaniu oficerów i specjalistów cywilnych do pracy na stanowiskach logistycznych i ekonomiczno-finansowych w jednostkach wojskowych, podmiotach gospodarczych oraz agencjach i instytucjach państwowych.

Zasadniczym zadaniem Instytutu jest:

a) w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, z zakresu: logistyki, ekonomii, finansów, ekonomiki obronności oraz bezpieczeństwa gospodarczego, na potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuki Wojennej, jednostek Sił Zbrojnych RP oraz instytucji centralnych MON;

b) w obszarze naukowym: działalność naukowo-badawcza pracowników Instytutu ukierunkowana jest na rozwijanie wiedzy z obszaru: logistyki (w tym logistyki wojskowej i logistyki w sytuacjach kryzysowych), ekonomiki bezpieczeństwa i obronności oraz bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

W ramach obowiązków kompetencyjnych Instytut odpowiada merytorycznie za prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku logistyka, specjalności: logistyka przedsiębiorstwa, logistyka w sytuacjach kryzysowych, logistyka wojskowa, zarządzanie transportem, rachunek ekonomiczny w logistyce.
 

Władze Instytutu Logistyki:

DYREKTOR
dr hab. inż. Stanisław SMYK – profesor ASzWoj
tel. (+48) 261-814-154
budynek 22, pokój 10
e-mail: s.smyk@akademia.mil.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr Mariusz FORNAL – adiunkt
tel. (+48) 261-813-962
budynek 22, pokój 8
e-mail: m.fornal@akademia.mil.pl