MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Nowoczesne technologie cyfrowe w sektorze ochrony zdrowia – wyzwania dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych

KONFERENCJA NAUKOWA

„Nowoczesne technologie cyfrowe w sektorze ochrony zdrowia – wyzwania dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych”

Miejsce konferencji: hotel „Pan Tadeusz” w Serocku
Data: 21 czerwca 2018

Współorganizatorzy konferencji

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową „Nowoczesne technologie cyfrowe w sektorze ochrony zdrowia – wyzwania dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych”, która odbędzie się 21 czerwca 2018 roku. Miejsce spotkania zaplanowano w Serocku, w hotelu „Pan Tadeusz”.

Patronat Honorowy nad konferencją objęło

Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Cyfryzacji

Patronat Honorowy

Tematyka konferencji poświęcona jest wyzwaniom i zagrożeniom wynikającym z cyfryzacji sektora ochrony zdrowia. Mając na uwadze cyfrową dynamikę zmian w tym obszarze, pragniemy rozpocząć debatę, której celem jest wykazanie braków w regulacjach dotyczących nowych technologii w ochronie zdrowia, skupiając się w szczególności na pojmowaniu tego zagadnienia przez pryzmat elementu infrastruktury krytycznej państwa. 

W obliczu wyzwań XXI wieku, które następują w wyniku cyfryzacji, w zakresie zdrowia publicznego, zagadnienie to bez wątpienia należy umiejscawiać w strategicznym obszarze bezpieczeństwa informacyjnego.

W związku z technologicznymi korzyściami dla pacjentów oraz ułatwieniami procesów zarządczych i administracyjnych, wynikających z zastosowań nowych technologii, uwagę zwracają doniesienia o zdarzeniach, które niosą niebezpieczeństwo dla systemów ochrony zdrowia. Tym samym stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Aktualnie najistotniejszym problemem jest stan bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony danych osobowych, w sektorze ochrony zdrowia i wynikające z niego zagrożenia. 

Obszary tematyczne konferencji:
- Ochrona zdrowia jako element krytycznej infrastruktury państwa
- Zdrowie publiczne w komunikacji strategicznej państwa  
- Telemedycyna jako krytyczny element bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
- Sztuczna Inteligencja w ochronie zdrowia
- RODO zmiany w systemach informatycznych
- Nowoczesne rozwiązania w jednostkach OZ - wsparcie w zakresie podejmowania decyzji (systemy BI, inne) - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w jednostkach ochrony zdrowia - wyzwania i zagrożenia
- Ochrona informacji i danych osobowych

Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać do 14 czerwca 2018 r. na adres: m.wojenka@akademia.mil.pl  (formularz do pobrania na stronie).

Opłata konferencyjna: 360 zł
Opłatę konferencyjna proszę wpłacać do dnia 15 czerwca 2018 r. na konto:

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych – ING Bank Śląski, ul Powstań śląskich 106
nr 89 1050 1025 1000 0022 7545 6594, z dopiskiem „imię i nazwisko uczestnika, konferencja „cyfryzacja”

Przewidziane są zniżki dla doktorantów, opłata wynosi: 260 zł.

Opłata nie obejmuje noclegu, uczestnicy sami dokonują rezerwacji do dnia 23 maja 2018r.

Komitet honorowy:
gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej
gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
płk prof. dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA–BARTCZAK – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
płk dr inż. Rafał BAZELA – Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

Komitet naukowy:
gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz
płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda
gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
płk prof. dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka–Bartczak
płk dr inż. Rafał Bazela
dr hab. Piotr Grochmalski
dr hab. Halina Świeboda
dr Mateusz Kuczabski  
ppłk dr Andrzej Soboń  
ppłk dr inż. Paweł Majdan
dr Anna Mróz-Jagiełło
dr Paweł Stobiecki
dr inż. Zygmunt Kamiński
prof. dr hab. Ryszard Szpyra
prof. dr hab. Jarosław Gryz
prof. dr hab. Maciej Marszałek
ppłk rez. dr inż. Jarosław Walczak
dr Justyna Kurek

Komitet organizacyjny:
dr hab. Halina Świeboda
dr Mateusz Kuczabski
dr Anna Mróz-Jagiełło
dr Paweł Stobiecki
dr Marta Gębska
mgr inż. Krzysztof Musiał
mgr Wiktoria Trybuł
mgr Martyna Wojenka
mgr Karolina Kukla
mgr Katarzyna Klimczyk

Pliki do pobrania:

  • Informacje o konferencji
    Plik KONFERENCJA ZEGRZE INFO-1.docx , waga pliku: [185 KB] , [Informacje o konferencji]
  • Formularz zgłoszeniowy
    Plik Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji Cyfryzacja.docx , waga pliku: [188 KB] , [Formularz zgłoszeniowy]