MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Kurs analizy i oceny zagrożeń pożarowych lasów podczas szkolenia poligonowego wojsk oraz działań bojowych

Kurs doskonalący dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń

Kurs doskonalący dla specjalistów obrony przed bronią masowego rażenia

Kurs przekwalifikowania do korpusu osobowego OPBMR

Kurs doskonalący z OPBMR dla kadry oraz pracowników Wojskowej Służby Zdrowia

Kurs bezpieczeństwa ekologicznego

Kurs doskonalący dla specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP

Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ