MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Między odrębnością dzielnicową a grą polityczną sąsiadów: Śląsk Górny i Cieszyński w XX i XXI wieku a kwestia bezpieczeństwa narodowego

Seminarium naukowe Katedry Historii pod tytułem

Między odrębnością dzielnicową a grą polityczną sąsiadów: Śląsk Górny i Cieszyński w XX i XXI wieku a kwestia bezpieczeństwa narodowego,

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego,
8 czerwca 2018 r. sala 210 (budynek 56) godzina 11.30-15.15

W XX wieku w wyniku obu wojen światowych historyczny Górny Śląsk znalazł się niemal w całości na terytorium państwa polskiego. Mimo to nadal stanowił obszar ścierania się interesów sąsiednich państw i innych podmiotów życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturowego, w tym również rozwijających się ruchów odśrodkowych. Jest to region niezwykle istotny z punktu widzenia interesów Polski i jej integralności terytorialnej. Seminarium będzie poświęcone ruchom separatystycznym na Górnym Śląsku oraz polityce krajów ościennych (Austrii, Czechosłowacji, Czech, Niemiec) wobec Śląska i jego ludności w XX i XXI wieku. Przedmiotem zainteresowania będą zarówno przedwojenne, jak i obecne ruchy separatystyczne działające w wymiarze politycznym, społecznym, narodowościowym i kulturowym, jak i stosunek do kwestii śląskiej sąsiednich państw, zwłaszcza Niemiec i Czechosłowacji (Czech), które z racji posiadania w przeszłości lub obecnie fragmentów tego regionu były i są nim nadal zainteresowane.

Patroni

Komitet Naukowy
• prof. dr hab. Andrzej NOWAKOWSKI (Uniwersytet Rzeszowski)
• płk dr hab. Bogdan GRENDA, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• dr hab. Karolina J. HELNARSKA, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• płk dr hab. Krzysztof DRABIK, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• dr Joanna KOZŁOWSKA (Uniwersytet Warszawski)
• dr Marek P. DESZCZYŃSKI, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• dr Dariusz MISZEWSKI, (Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• dr Grzegorz WNĘTRZAK, (Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• dr Ilona URYCH, (Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• mgr Krzysztof SZELONG (Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie)

Komitet Organizacyjny
• dr Grzegorz WNĘTRZAK, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• dr Dariusz MISZEWSKI, (Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• dr Franciszek DĄBROWSKI, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• dr Marek P. DESZCZYŃSKI, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
• dr Maciej WOJTACKI, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)

Dane kontaktowe:
Biuro Konferencji: Katedra Historii WBN (budynek 25), Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa-Rembertów. Osoba odpowiedzialna dr Grzegorz Wnętrzak, tel. 698-729-070
 

Pliki do pobrania:

  • Program seminarium
    Plik Program Seminarium o Śląsku 8.06.18.doc , waga pliku: [14 KB] , [Program seminarium]