MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY (MBA D&S) 

 

Szanowni Państwo,

oferowany przez Akademię Sztuki Wojennej program Master of Business Administartion (MBA) powstał przy partnerskiej współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczymi wiodącymi prym w wojskowym szkolnictwie wyższym. MBA to program modułowy obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Jego głównym założeniem jest pomoc w zrozumieniu zróżnicowanych zagadnień współczesnego zarządzania biznesem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Studia MBA zostały stworzone z myślą o potrzebach rozwojowych kadry kierowniczej i menedżerskiej pracującej w instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności, służbach mundurowych oraz przemyśle zbrojeniowym. Od kandydatów wymagamy min. 3-letniego doświadczenia zawodowego, które w naszej opinii jest niezbędne dla określenia własnych oczekiwań edukacyjnych w dziedzinie zarządzania.

Stawiamy na jakość, świadomość własnych potrzeb oraz rozwój – tego także oczekujemy od naszym kandydatów. W zamian oferujemy pogłębienie wiedzy oraz możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych w dziedzinie zarządzania. Obszar ten traktujemy kompleksowo, dlatego też wybraliśmy dla Państwa kadrę spośród grona teoretyków i praktyków z długoletnim stażem zawodowym i dydaktycznym. Propozycje zajęć przygotowaliśmy tak, aby oferowane przez nas studia przyczyniły się do Państwa rozwoju zawodowego i osobistego.

Program MBA przeznaczony jest dla osób, którym zależy na strategicznym oraz wielopłaszczyznowym spojrzeniu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, instytucji i służby. Tych z Państwa, którzy mają świadomość jak ważna, a zarazem rzadka współcześnie, jest ta umiejętność, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej
gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz

 

Zobacz więcej: