MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Sympozjum naukowe - Logistyka służb mundurowych

Sympozjum naukowe
Logistyka służb mundurowych

Organizator
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Akademii Sztuki Wojennej

Termin
28 listopada 2019
godz. 10.00-12.30

Miejsce
Sala konferencyjno-edukacyjna
im. majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (budynek 56)
Akademia Sztuki Wojennej
Al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa

Cel seminarium
Identyfikacja kierunków rozwoju zabezpieczenia logistycznego służb mundurowych oraz płaszczyzn badawczych logistyki służb mundurowych w ramach nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o bezpieczeństwie

Komitet naukowy:

Przewodniczący:
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj                 

Członkowie:
nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni
prof. dr hab. Romuald Mańkowski
dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj
insp. dr Małgorzata Borowik
st. bryg. mgr inż. Edward Pruski
płk SG Zbigniew Bartnicki
ppłk dr inż. Dariusz Grala

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:
ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny   (k.zadorozny@akademia.mil.pl ; tel. 261-814-555)

Członkowie:
mjr dr inż. Waldemar Pawlos
mgr Martyna Marczyk
mgr inż. Monika Szyluk

 

Program sympozjum

10.00-10.15
Rozpoczęcie seminarium (Dziekan WZiD)

Moderator: płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj

10.15 – 10.45
Wyzwania dla rozwoju logistyki wojskowej (ppłk dr inż. Dariusz Grala)

10.45 – 11.30
Rozwój zabezpieczenia logistycznego służb podległych MSWiA (Przedstawiciele wybranych służb MSWiA)

11.30 – 11.45
Współpraca jako warunek doskonalenia zabezpieczenia logistycznego służb mundurowych (płk dr hab., prof. ASzWoj Tomasz Jałowiec)

11.45 – 12.15
Dyskusja

12.15 – 12.30
Zakończenie seminarium (Dziekan WZiD)