MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Logistyka na współczesnym polu walki

CELE SEMINARIUM:

 • identyfikacja problemów związanych z zabezpieczeniem logistycznym II poziomu taktycznego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych;
 • dyskusja dotycząca kierunków badań naukowych w kontekście zabezpieczenia logistycznym II poziomu taktycznego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

BLOKI (PANELE) TEMATYCZNE:

 • zabezpieczenie logistyczne II poziomu taktycznego – oczekiwania i kierunki zmian
 • zabezpieczenie logistyczne Wojsk Obrony Terytorialnej – główne dylematy badawcze

Logistyka na współczesnym polu walki

WARUNKI PUBLIKACJI:

 • nadesłane teksty będą opublikowane w monografii pt. Logistyka na współczesnym polu walki (jako artykuły naukowe w monografii), która ukaże się w listopadzie 2018 r.
 • referaty należy przesłać w języku polskim.
 • wymogi edytorskie określają Wytyczne Rady Wydawniczej Akademii z dnia 18 października 2016 roku w sprawie kryteriów przyjmowania książek do publikacji przez Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.
 • termin nadesłania wystąpień oraz artykułów – 30 kwietnia 2018 r.

 MIEJSCE I TERMIN SEMINARIUM:

Akademia Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa; al. gen. Chruściela 103, blok 101, sala 419,
9 maja 2018 r.

KIEROWNICTWO NAUKOWE                        

 • płk dr hab. inż. Krzysztof KRAKOWSKI               
 • płk dr hab. inż. Leszek ELAK
 • płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC
 • płk dr inż. Robert WOŹNIAK
 • ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI

SEKRETARZ NAUKOWY

 • ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • ppłk dr inż. Krzysztof ZADOROŻNY
 • ppłk dr Witold SŁOMIANY
 • ppłk dr inż. Dariusz GRALA
 • ppłk dr inż. Jarosław WINIARSKI
 • ppłk mgr inż. Adam PAŃCZUK
 • mjr mgr inż. Marcin GROMEK