MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

I Krajowa Konferencja Naukowa "Lessons Learned z udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami państwa"

nt. „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach NATO. Doświadczenia i wnioski”

W dniach 23-24 maja 2019 r. w hotelu Tajty w Wilkasach odbędzie się konferencja naukowa, poświęcona działalności Sił Zbrojnych RP w operacjach NATO, organizowana przez 15. Giżycką Brygadę Zmechanizowaną, przy współudziale Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do uczestników operacji poza granicami państwa i ma na celu gromadzenie oraz rozpowszechnianie polskich doświadczeń, zdobytych podczas realizacji zadań w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.

 

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

 • 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana,
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

 • Instytut Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych,
 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej,
 • Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej.

 

KOMITET HONOROWY

 • Wojciech KOSSAKOWSKI – Poseł na Sejm RP,
 • gen. broni Rajmund ANDRZEJCZAK – Szef Sztabu Generalnego WP,
 • gen. broni Jarosław MIKA – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • gen. dyw. Tomasz PIOTROWSKI – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • gen. dyw. Marek SOKOŁOWSKI – Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej,
 • gen. bryg. Norbert IWANOWSKI – Dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,
 • Wojciech Karol IWASZKIEWICZ – Burmistrz Miasta Giżycko,
 • Zbigniew WŁODKOWSKI – Burmistrz Miasta Orzysz.

 

RADA NAUKOWA

 • płk dr hab. inż. Leszek ELAK, prof. ASzWoj – przewodniczący,
 • płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, prof. ASzWoj – zastępca przewodniczącego,
 • płk dr inż. Jacek NARLOCH , AWL – zastępca przewodniczącego,
 • gen broni dr Sławomir WOJCIECHOWSKI – Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wchód,
 • gen. dyw. dr Jarosław GROMADZIŃSKI – Dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej,
 • gen bryg. dr inż. Sławomir DRUMOWICZ – Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych,
 • gen. bryg. dr Sławomir KOWALSKI – Dowódca Centrum Operacji Lądowych,
 • gen. broni w st. spocz. dr Bogusław SAMOL – ASzWoj,
 • gen. broni w st. spocz. dr Marek TOMASZYCKI – AWL,
 • gen. dyw. w st. spocz. dr Cezary PODLASIŃSKI – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • gen. bryg. rez. pil. dr inż. Ryszard HAĆ – LAW,
 • gen. bryg. w st. spocz. dr Włodzimierz MICHALSKI – ASzWoj,
 • prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – WAT,
 • prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK – ASzWoj,
 • prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ – WAT,
 • prof. dr hab. Marek WRZOSEK – ASzWoj,
 • dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, prof. UPH – UPH,
 • płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI, prof. ASzWoj – ASzWoj,
 • płk dr hab. Piotr MALINOWSKI, prof. LAW – LAW,
 • płk dr hab. Maciej MARCZYK, prof. ASzWoj – ASzWoj,
 • płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT – WAT,
 • dr hab. Adam RADOMYSKI, prof. LAW – LAW,
 • kmdr dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW – AMW,
 • dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT – WAT,
 • mjr dr Robert BALCERZYK – AWL,
 • ppłk dr Ireneusz CIOSEK – AWL,
 • ppłk dr inż. Dariusz GRALA – ASzWoj,
 • mjr dr Marcin GROMEK – ASzWoj,
 • ppłk dr Krzysztof GRUCA – AWL,
 • dr Magdalena HOPEJ-TOMASZYCKA – AWL,
 • mjr dr inż. Kamila KREIS-TOMCZAK – 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej,
 • mjr dr inż. Tomasz KULIK – LAW,
 • kmdr dr Witold KUSTRA – ASzWoj,
 • ppłk dr inż. Artur MICHALAK – ASzWoj,
 • mjr dr Gustaw MICHALEWSKI – AWL,
 • ppłk dr Paweł MRÓZ – ASzWoj,
 • ppłk dr Grzegorz PIELA – ASzWoj,
 • płk dr Lech PLEZIA – AWL,
 • płk rez. dr Adam RURAK – LAW,
 • ppłk dr inż. Andrzej TRUSKOWSKI – LAW,
 • dr Radosław TYŚLEWICZ – AMW,
 • dr Teresa USEWICZ – AMW.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr Paulina ROSŁOŃ – ASzWoj – przewodnicząca,
 • płk Dariusz KUJAWA – Komendant 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego,
 • ppłk mgr Wojciech DALKA – DGRSZ,
 • ppłk mgr Andrzej ŁYDKA – DORSZ,
 • ppłk mgr Mariusz SIKORA – AWL,
 • mjr mgr Adam BUDNICKI – 15. GBZ,
 • mjr mgr Dariusz MAŚNIK – 15. GBZ,
 • mjr mgr Andrzej MOCARSKI – ASzWoj,
 • mjr mgr Adam RYBKA – ASzWoj,
 • kpt. mgr inż. Andrzej SEWERYNIAK – 15. GBZ.

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

 • kpr. Patryk MARCINKIEWICZ – 15. GBZ  - szef sekretariatu,
 • kpr. Mateusz GNATOWSKI – 15. GBZ,
 • kpr. Krzysztof SIECZKOWSKI  – 9. bdow,
 • szer. Ewelina JASTRZĘBSKA – 15. GBZ,
 • szer. Tomasz NAREWSKI – 15. GBZ,
 • szer. Jakub WIĘSYK – 15. GBZ.

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

mgr Paulina ROSŁOŃ
e-mail: p.roslon@akademia.mil.pl
tel.: +48 727 040 255

 

PATRONAT MEDIALNY:

Dokumenty do pobrania: