MENU
plakat 1

plakat 2

Wykaz kursów zaplanowanych do realizacji w 2019 roku w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów