MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu sympozjum naukowego planowanego na 19.03.2020 r. pt. „Kształcenie kadr logistycznych na potrzeby terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk”. Sympozjum zostanie zrealizowane w późniejszym terminie, o czym zostaną Państwo poinformowani.

DZIEKAN
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC

 

 

***

Sympozjum naukowe
„Kształcenie kadr logistycznych na potrzeby terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk”.

Organizator
Katedra Podstaw Logistyki
Instytut Logistyki
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 Akademia Sztuki Wojennej

Termin
19 marca 2020

Miejsce
Akademia Sztuki Wojennej
Al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa
Sala konferencyjno-edukacyjna Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (budynek 22 s. 101)

Cel seminarium
Identyfikacja potrzeb kształcenia podyplomowego kadr logistycznych w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk

 

Komitet naukowy:
 

Przewodniczący:
ppłk dr inż. Dariusz Grala    (d.grala@akademia.mil.pl; tel. 261-813-441)
Członkowie:
prof. ASzWoj prof. dr hab. Romuald Mańkowski
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec,
dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj
dr hab. Ryszard Chrobak
dr hab. Wojciech Nyszk
dr hab. Maciej Kaźmierczak
ppłk dr inż. Marcin Gromek
ppłk dr inż. Zdzisław Malinowski
ppłk dr Witold Słomiany
dr Mariusz Fornal
dr Jan Szymczyk
dr Marek Mróz

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:
ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny    (k.zadorozny@akademia.mil.pl, tel. 261-814-555)
Członkowie:
ppłk dr inż. Jarosław Winiarski
ppłk mjr dr inż. Waldemar Pawlos
ppłk mgr inż. Adam Słowikowski
mgr Martyna Marczyk
mgr inż. Monika Szyluk

 

PLAN SYMPOZJUM
19 marca 2020
 10.00-12.30

10.00 – 10.15
Rozpoczęcie seminarium (Dziekan WZiD)

Moderator: ppłk dr inż. Dariusz Grala

10.15 – 10.40
Terytorialny System Zabezpieczenia Logistycznego wczoraj i dziś (ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny)

10.40 – 10.50
Struktura kadr logistycznych w RBLog (Przedstawiciel RBLog)

10.45 – 11.00
Struktura kadr logistycznych w WOG (Przedstawiciel WOG)

11.00 – 11.45
Identyfikacja potrzeb kształcenia podyplomowego kadr logistycznych w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk (ppłk dr inż. Dariusz Grala)

11.45 – 12.15
Dyskusja

12.15 – 12.30
Zakończenie seminarium (Dziekan WZiD)