MENU

KIEROWNIK WYDZIAŁU SPRAW STUDENCKICH, DOKTORANCKICH I PROMOCJI

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ SPRAW STUDENCKICH, DOKTORANCKICH I PROMOCJI

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
blok 94, pokój nr 4

 

Kierownik Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

dr Joanna Zagdańska

tel. 261-814-770

j.zagdanska@akademia.mil.pl


wróć