MENU

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ SPRAW STUDENCKICH, DOKTORANCKICH I PROMOCJI

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
blok 94

 

wssid@akademia.mil.pl


SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMOGĘ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW.

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – NIECZYNNE
Wtorek – 8.00-13.00 (studenci)
Środa– 8.00-13.00 (studenci)
Czwartek– 8.00-13.00 (studenci)
Piątek– 8.00-13.00 (doktoranci)

Ewelina Kubik
tel. 261-813-876
e-mail: e.kubik@akademia.mil.pl
blok 94, pokój nr 22

Aneta Pieńkowska
tel. 261-814-166
e-mail: a.pienkowska@akademia.mil.pl
blok 94, pokój nr 22

SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW.

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – 8.00-14.00 (studenci/doktoranci)
Wtorek – 8.00-14.00 (studenci/doktoranci)
Środa– 8.00-14.00 (studenci/doktoranci)
Czwartek– 8.00-14.00 (studenci/doktoranci)
Piątek– 8.00-14.00 (studenci/doktoranci)

mgr Małgorzata Zeniuk
tel. 261-813-454
e-mail: m.zeniuk@akademia.mil.pl
blok 94, pokój nr 5


wróć