MENU

Kontakt

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów

Biuro Przepustek w godz. 7.30-15.30
tel. 261 814 016 lub 261 814 628

Kancelaria Jawna
tel. 261 813 360 / fax 261 813 175

Oficer dyżurny
tel. 261 813 380 lub 261 814 340 / fax 261 813 380

Adiutant Rektora-Komendanta
tel. 261 813 401

Rzecznik prasowy Rektora-Komendanta
ppłk dr inż. Mariusz Młynarczyk
tel. 261 814 000 / kom. 887 777 524
rzecznik@akademia.mil.pl

Sekretariat Prorektora ds. wojskowych
tel. 261 813 234
i.marczak@akademia.mil.pl

Sekretariat Prorektora ds. naukowych
tel. 261 813 995
m.rekiel@akademia.mil.pl

Sekretariat Prorektora ds. dydaktycznych
tel. 261 813 995
m.rekiel@akademia.mil.pl

Sekretariat Prorektora ds. studenckich
tel. 261 814 200
d.dabrowicz@akademia.mil.pl

Sekretariat Pionu Doskonalenia Kursowego
tel. 261 813 091
a.denis@akademia.mil.pl

Baza noclegowa

tel. 261 814 346 (Internat nr 1, bl. 14)

tel. 261 814 348 (Internat nr 2, bl. 50)

tel. 261 813 284 (Internat nr 3, bl. 55)

tel. 261 814 193 (Internat nr 4, bl. 46)

tel. 261 813 670 (Dom Studencki "Partyzant", bl. 112)

Biuro Rektora

 
 

(bud. 101, I piętro)

tel. 261 814 790
tel. 261 814 488
tel. 261 813 407
sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl

Oddział Organizacyjno-Kadrowy

Szef OOK
(bud.4 pok.9)
p.baran@akademia.mil.pl
tel. 261 813 581

Wydział Kadr
Kierownik Wydziału

(bud.4 pok.10)
b.turczyk@akademia.mil.pl
tel.  261 813 097

Wydział Wojskowy

Sekretariat
(bud. 101, pok. 320)
tel. 261 813 515
ww.sekretariat@akademia.mil.pl

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Sekretariat
(bud. 25, pok. 66)
tel. 261 814 110
sekretariat.wbn@akademia.mil.pl

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Sekretariat
(bud. 94, pok. 121)
tel. 261 813 060
wzid.sekretariat@akademia.mil.pl

Szkoła Administracji Obronnej

Kierownik Wyższych Kursów Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego

tel./fax. 261 813 695
e-mail: kierownik.wko@akademia.mil.pl

Zabezpieczenie administracyjne
tel. 261 813 990
e-mail: wko@akademia.mil.pl

Instytut Historii Wojskowej

Sekretariat Dyrektora IHW
(bud. 14, pok. 319)
tel. 261 814 754
ja.chlopik@akademia.mil.pl

Instytut Prawa

Dyrektor
bud. 25 p.134
sekretariat 261 813 173
sekretariat.ip@akademia.mil.pl

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych

Szef CSiKGW
(bud. 101, pok. 55)

Sekretariat
tel. 261 813 109
sekretariat.csikgw@akademia.mil.pl

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

Sekretariat Szefa CBB
(bud. 101, pok. 170)
tel. 261 814 100
cbb@akademia.mil.pl

Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

Szef CSOPBMR
(bud. 25, pok. 55)

Sekretariat
tel. 261 814 615
csopbmr@akademia.mil.pl

Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów

Szef CDKO
(bud. 56, pok. 106)

Sekretariat
tel. 261 813 091
a.denis@akademia.mil.pl

Punkt Informacyjny ds. Rekonwersji i Legii Akademickiej

Rekonwersja
(bud. 56, pok. 109)
tel. 261 814 121
rekonwersja@akademia.mil.pl

 

 

Legia Akademicka
(bud. 56, pok. 108)
tel. 261 814 533
j.jarzyna@akademia.mil.pl

Wydział Kształcenia na Odległość

Szef WKnO
(bud. 4, pok. 101)

tel. 261 814 129
r.kolenda@akademia.mil.pl

Studium Języków Obcych

Kierownik SJO
(bud. 94, pok. 306)

Sekretariat
tel. 261 813 622
sekretariat.sjo@akademia.mil.pl

Oddział Organizacji Kształcenia

Szef WOS
(bud. 101, pok. 112)

tel. 261 814 783
j.paluba@akademia.mil.pl

Biuro Współpracy Zagranicznej

p.o. Kierownika BWZ
(bud. 2, pok. 118)

tel. 261 813 321
e.chorzemska@akademia.mil.pl

Zespół ds. Procesu Bolońskiego

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
(bud. 2, pok. 114)

tel. 261 814 240
m.blicharz@akademia.mil.pl

Zespół zamówień publicznych

Kierownik ZZP
(bud. 4, pok. 129)

tel. 261 813 217
tel. 261 813 780
tel. 261 814 547
d.magdziarz@akademia.mil.pl

Zespół Zabezpieczenia

Szef ZZ
(bud. 4, pok. 124)

tel. 261 813 036
g.stefaniak@akademia.mil.pl

KASYNO
(bud. 69)

tel. 261 814 201
tel. 261 813 563
tel. 261 813 501

Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami

Kierownik
(bud. 55, pok. 410A)

tel. 261 813 421
w.krakowska@akademia.mil.pl

tel. 261 813 648
tel. 261 813 516

Archiwum

Kierownik
(bud. 95)

tel. 261 814 271
j.nadolska@akademia.mil.pl
archiwum@akademia.mil.pl

Wydawnictwa Kartograficzne
(bud. 95)

tel. 261 814 404
mapiarnia@akademia.mil.pl

Biblioteka Główna
Wydawnictwo

Dyrektor Wydawnictwa

tel. 261 814 666
tel. 261 813 585
kom. 795 547 941
r.czerwinska@akademia.mil.pl
wydawnictwo@akademia.mil.pl

Sklep on-line
(dystrybucja wydawnictw)

tel. 261 813 287
dystrybucja@akademia.mil.pl

Wydział Wychowawczy

Szef Wydziału
(bud. 56, pok. 207)

tel. 261 814 390
m.bogdan@akademia.mil.pl

Klub ASZWOJ

Kierownik Klubu
(bud. 56, pok. 206)

tel. 261 813 125
mo.urbanek@akademia.mil.pl

Biuro Karier

Koordynator
(bud. 94, pok. 21)

tel. 261 813 332
biurokarier@akademia.mil.pl

Sprawy Socjalne Studentów i Doktorantów

Kierownik WSSDiP
(bud. 94, pok. 4)

tel. 261 814 770
j.zagdanska@akademia.mil.pl

Świadczenia pomocy materialnej
(bud. 95)

tel. 261 813 876
tel. 261 814 166
tel. 261 814 631
wssid@akademia.mil.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor
(bud. 101, p. 202)

tel. 261 813 166
iod@akademia.mil.pl

Sekcja BHP

Inspektor
(bud. 4, p. 20)

tel. 261 813 512
sekcjabhp@akademia.mil.pl

Redakcja strony internetowej

Informacja publiczna
bip@akademia.mil.pl

tel. 261 814 753

Informacja publiczna
bip@akademia.mil.pl

Redakcja serwisu www
(bud. 101, p. 152-153)

tel. 261 813 293
tel. 261 814 753
redakcja@akademia.mil.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Szef SWFiS
(bud. 6, pok. 103)

tel. 261 813 481
p.nieweglowski@akademia.mil.pl

BASEN
tel. 261 814 298
zwfiszo@akademia.mil.pl

HALA SPORTOWA
tel. 261 814 010