MENU

Kontakt

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów

Biuro Przepustek w godz. 7.30-15.30
tel. 261 814 016 lub 261 814 628

Kancelaria Jawna
tel. 261 813 360 / fax 261 813 175

Oficer dyżurny
tel. 261 813 380 lub 261 814 340 / fax 261 813 380

Rzecznik prasowy Rektora-Komendanta
tel. 261 814 000 / kom. 887 777 524

Baza noclegowa

tel. 261 814 346 (Internat nr 1, bl. 14)

tel. 261 814 348 (Internat nr 2, bl. 50)

tel. 261 813 284 (Internat nr 3, bl. 55)

tel. 261 814 193 (Internat nr 4, bl. 46)

tel. 261 813 670 (Dom Studencki "Partyzant", bl. 112)

Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Wojskowy

Dziekan WWOJ
płk dr hab. Krzysztof Krakowski

Sekretariat
(bud. 101, pok. 320)
tel. 261 813 515
ww.sekretariat@akademia.mil.pl

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Dziekan WBN
p.o. ppłk dr inż. Andrzej Soboń

Sekretariat
(bud. 25, pok. 66)
tel. 261 814 110
sekretariat.wbn@akademia.mil.pl

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Dziekan WZiD
płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC

Sekretariat
(bud. 94, pok. 121)
tel. 261 813 060
wzid.sekretariat@akademia.mil.pl

Szkoła Administracji Obronnej

Kierownik Wyższych Kursów Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
dr inż. Andrzej Janusz Osiński

tel./fax. 261 813 695
e-mail: kierownik.wko@akademia.mil.pl

Zabezpieczenie administracyjne
p. Adam Zgryza
tel. 261 813 990
e-mail: wko@akademia.mil.pl

Instytut Historii Wojskowej

Sekretariat Dyrektora IHW
(bud. 14, pok. 319)
tel. 261 814 754
ja.chlopik@akademia.mil.pl

Instytut Prawa

Dyrektor
dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj
bud. 25 p.134
sekretariat kom. 884 888 621
sekretariat.ip@akademia.mil.pl

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych

Szef CSiKGW
płk Marek Sołoducha

(bud. 101, pok. 55)

Sekretariat
tel. 261 813 109
sekretariat.csikgw@akademia.mil.pl

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

Sekretariat Szefa CBB
(bud. 101, pok. 170)
tel. 261 814 100
cbb@akademia.mil.pl

Pion Prorektora ds. Wojskowych

Prorektor ds. wojskowych

płk dr hab. Dariusz Majchrzak
(bud. 101, pok. 161

Sekretariat
tel. 261 813 234
i.marczak@akademia.mil.pl

Biuro Współpracy Zagranicznej

p.o. Kierownika BWZ
ppłk Elżbieta Chorzemska

(bud. 2, pok. 118)

tel. 261 813 321
e.chorzemska@akademia.mil.pl

Zespół ds. Procesu Bolońskiego

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
dr Marlena Blicharz

(bud. 2, pok. 114)

tel. 261 814 240
m.blicharz@akademia.mil.pl

Wydział Wychowawczy

Szef Wydziału
ppłk Maciej Bogdan

(bud. 56, pok. 207)

tel. 261 814 390
m.bogdan@akademia.mil.pl

Klub ASZWOJ

Kierownik Klubu
Monika Urbanek

(bud. 56, pok. 206)

tel. 261 813 125
mo.urbanek@akademia.mil.pl

Pion Doskonalenia Kursowego

Szef PDK
gen.dyw. (rez.) Zbigniew Cieślik

(bud. 56, pok. 105)

Sekretariat
tel. 261 813 091
a.denis@akademia.mil.pl

Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

Szef CSOPBMR
płk dr Włodzimierz Wątor

(bud. 25, pok. 55)

Sekretariat
tel. 261 814 615
csopbmr@akademia.mil.pl

Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów

Szef CDKO
płk dr inż. Robert Ryczkowski

(bud. 56, pok. 106)

Sekretariat
tel. 261 813 091
a.denis@akademia.mil.pl

Punkt Informacyjny ds. Rekonwersji i Legii Akademickiej

Rekonwersja
(bud. 56, pok. 109)
tel. 261 814 121
rekonwersja@akademia.mil.pl

 

 

Legia Akademicka
ppłk Jacek Jarzyna
(bud. 56, pok. 108)
tel. 261 814 533
j.jarzyna@akademia.mil.pl

Wydział Kształcenia na Odległość

Szef WKnO
ppłk Radosław Kolenda

(bud. 4, pok. 101)

tel. 261 814 129
r.kolenda@akademia.mil.pl

Pion Prorektora ds. Dydaktycznych

płk dr hab. inż. Leszek Elak
(bud. 101, pok. 220)

Sekretariat
tel. 261 813 995
m.rekiel@akademia.mil.pl

Studium Języków Obcych

Kierownik SJO
dr Adam Szynal

(bud. 94, pok. 306)

Sekretariat
tel. 261 813 622
sekretariat.sjo@akademia.mil.pl

Oddział Organizacji Kształcenia

Szef WOS
ppłk Jarosław Pałuba

(bud. 101, pok. 112)

tel. 261 814 783
j.paluba@akademia.mil.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Szef SWFiS
ppłk Piotr Niewęgłowski

(bud. 6, pok. 103)

tel. 261 813 481
p.nieweglowski@akademia.mil.pl

BASEN
tel. 261 814 298
zwfiszo@akademia.mil.pl

HALA SPORTOWA
tel. 261 814 010

Pion Prorektora ds. Naukowych

płk dr hab. Tadeusz Zieliński
(bud. 101, pok. 220)

Sekretariat
tel. 261 813 995
m.rekiel@akademia.mil.pl

Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami

Kierownik
mgr Wiesława Krakowska

(bud. 55, pok. 410A)

tel. 261 813 421
w.krakowska@akademia.mil.pl

tel. 261 813 648
tel. 261 813 516

Archiwum

Kierownik
Joanna Nadolska

(bud. 95)

tel. 261 814 271
j.nadolska@akademia.mil.pl
archiwum@akademia.mil.pl

Wydawnictwa Kartograficzne
(bud. 95)

tel. 261 814 404
mapiarnia@akademia.mil.pl

Biblioteka Główna

Dyrektor
dr Piotr Dobrowolski

(bud. 14, pok. 37)

tel. 261 813 102
p. dobrowolski@akademia.mil.pl

Wypożyczalnia

tel. 261 813 287
wypozyczalnia@akademia.mil.pl

Czytelnia

tel. 261-813-497
czytelnia@akademia.mil.pl

Wydawnictwo

Dyrektor Wydawnictwa
Renata Czerwińska

tel. 261-814-666
tel. 261-813-585
kom. 795-547-941
r.czerwinska@akademia.mil.pl
wydawnictwo@akademia.mil.pl

Sklep on-line
(dystrybucja wydawnictw)

tel. 261 813 287
dystrybucja@akademia.mil.pl

Pion Prorektora ds. Studenckich

prof. dr hab. Jarosław Gryz
(bud. 101, pok. 166)

Sekretariat
pok. 165
tel. 261 814 200
d.dabrowicz@akademia.mil.pl

Biuro Karier

Koordynator
Paulina Nowak

(bud. 94, pok. 21)

tel. 261 813 332
biurokarier@akademia.mil.pl

Sprawy Socjalne Studentów i Doktorantów

Kierownik WSSDiP
dr Joanna Zagdańska

(bud. 94, pok. 4)

tel. 261 814 770
j.zagdanska@akademia.mil.pl

Świadczenia pomocy materialnej
(bud. 95)

tel. 261 813 876
tel. 261 814 166
tel. 261 814 631
wssid@akademia.mil.pl

Pion Kanclerza

Kanclerz

Stanisław Malinowski
(bud. 4, pok. 121)

Sekretariat
tel. 261 813 135
kanclerz@akademia.mil.pl

Kwestor

dr Małgorzata Milian-Pogonowska
(bud. 1, pok. 2.16)

tel. 261 813 633
tel. 261 813 692
kwestura@akademia.mil.pl

NIP ASzWoj: 113 00 05 367
REGON ASzWoj: 011 574 244

NUMER KONTA: Bank PEKAO SA X O/Warszawa
81 1240 1095 1111 0000 0324 4159

Zespół zamówień publicznych

Kierownik ZZP
Damian Magdziarz

(bud. 4, pok. 129)

tel. 261 813 217
tel. 261 813 780
tel. 261 814 547
d.magdziarz@akademia.mil.pl

Zespół Zabezpieczenia

Szef ZZ
płk Grzegorz Stefaniak

(bud. 4, pok. 124)

tel. 261 813 036
g.stefaniak@akademia.mil.pl

KASYNO
(bud. 69)

tel. 261 814 201
tel. 261 813 563
tel. 261 813 501

Pion Rektora-Komendanta

gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz
(bud. 101, I piętro)

Adiutant
tel. 261 813 401

ppłk dr inż. Mariusz Młynarczyk
Rzecznik prasowy
tel. 261 814 000 / kom. 887 777 524
rzecznik@akademia.mil.pl

Biuro Rektora

 
 

(bud. 101, I piętro)

tel. 261 814 790
tel. 261 814 488
tel. 261 813 407
sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl

Oddział Organizacyjno-Kadrowy
Redakcja strony internetowej

 
(bud. 101, pok. 152)

tel. 261 814 753

Informacja publiczna
bip@akademia.mil.pl

Redakcja serwisu www
(bud. 101, p. 152-153)

tel. 261 813 922
tel. 261 813 293
tel. 261 814 753
redakcja@akademia.mil.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor
Anna Kolek

(bud. 101, p. 202)

tel. 261 813 166
iod@akademia.mil.pl

Sekcja BHP

Inspektor
Iwona Dubaj

(bud. 4, p. 20)

tel. 261 813 512
sekcjabhp@akademia.mil.pl