MENU

UCZELNIANE ORGANIZACJE STUDENCKIE.DOKTORANCKIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ - KONTAKT

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ SPRAW STUDENCKICH, DOKTORANCKICH I PROMOCJI

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
blok 94, pokój nr 22

Ewelina Kubik
tel. 261-813-876
organizacjestudenckie@akademia.mil.pl
e.kubik@akademia.mil.pl

– Rejestrowanie organizacji;
– Składanie sprawozdań z działalności;
– Powoływanie zarządów, opiekunów;
– Zmiany regulaminów.

Koordynator ds. współpracy z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi

Monika Skwarek
tel. 515-849-686
monika.s.miastkow@wp.pl