MENU

Kontakt

Sekretariat

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych

 

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa 

tel. (+48) 261-813-109 
fax (+48) 261-814-716 

e-mail: sekretariat.csikgw@akademia.mil.pl