MENU

Contact information

ADDRESS / ADRES

Akademia Sztuki Wojennej
Zespół ds. Procesu Bolońskiego / Biuro Programu Erasmus+
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa

War Studies University
Team of Bologna Process/ Erasmus+ Office
av. Chruściela 103
00-910 Warsaw
Poland

Map:

Click

Erasmus+ Office / Zespół ds. Procesu Bolońskiego

Erasmus+ University Co-ordinator / Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+
dr Marlena BLICHARZ
tel. +48 261 814 240 / mob. +48 +48 664 703 305
e-mail: m.blicharz@akademia.mil.pl
Building 2 room 114a / Budynek nr 2 pokój 114a

Kontakt / Contact persons:

Management and Commanding Faculty / Wyjazdy na studia i praktyki z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia
mgr Agata LEBEDZIUK
tel. +48 261 814 167 / +48 502 057 038
e-mail: a.lebedziuk@akademia.mil.pl
Building 2 room 114 / Budynek nr 2 pokój 114

 National Security Faculty / Wyjazdy na studia i praktyki z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Karolina PIÓRKOWSKA
tel. +48 261 814 122 / +48 514 972 268
e-mail: k.piorkowska@akademia.mil.pl
Building 2 room 114 / Budynek nr 2 pokój 114

 

Departamental Co-ordinator of Erasmus Programme / Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus

 National Security Faculty / Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ
tel. +48 261 813 823 / +48 606 663 202
e-mail: a.sobon@akademia.mil.pl
Skype: erasmusofficenduwarsawpoland

 Management and Command Faculty / Wydział Zarządzania i Dowodzenia
dr inż. Izabela HORZELA
tel.: +48 261 813 436
e-mail: i.horzela@akademia.mil.pl

 Military Science Faculty / Wydział Wojskowy
płk dr hab. Leszek ELAK
tel.: +48 261 813 681
e-mail: l.elak@akademia.mil.pl


wróć