MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

IX Konferencja Doktorantów WZiD nt. "Wyzwania dla bezpieczeństwa XXI wieku"

DOKTORANCI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
zapraszają do wzięcia udziału
w
IX KONFERENCJI DOKTORANTÓW
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE

nt.

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA XXI WIEKU

 

25 maja 2019 r., godz. 9:00
Klub Akademii Sztuki Wojennej (budynek 56)
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa

 

Doktoranci Wydziału Zarządzania i Dowodzenia serdecznie zapraszają do uczestnictwa w IX Konferencji Doktorantów, nt.: Wyzwania dla bezpieczeństwa XXI wieku. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie wybranym aspektom bezpieczeństwa XXI wieku. Szczególną uwagę chcemy skupić na bezpieczeństwie sektora publicznegooraz dylematach dla bezpieczeństwa XXI wieku. Konferencja jest bezpłatna, dlatego zachęcamy wszystkich do przygotowania materiałów, które zostaną opublikowane w formie monografii.

O KONFERENCJI:

Celem konferencjijest stworzenie forum wymiany poglądów Doktorantów i nie tylko w odniesieniu do zagadnień sytuowanych w naukach o bezpieczeństwie. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: Z jakimi wyzwaniami w odniesieniu do bezpieczeństwa mamy do czynienia w XXI wieku i w jaki sposób sobie z nim radzić?

Organizatorzy zaprosili do wzięcia udziału w konferencji Doktorantów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, a także wszystkich, dla których problematyka ta stanowi szczególny obszar zainteresowania. W ramach przedsięwzięcia planowane jest opublikowanie monografii zgłoszonych materiałów i zakwalifikowanych do publikacji przez Komitet Naukowy Konferencji.