MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Dziekan: płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC

Prodziekan: ppłk dr inż. Dariusz GRALA

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (mgr inż.) oraz Akademii Obrony Narodowej (studia III stopnia). Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie służby na stanowiskach w korpusie osobowym logistyki w 16. Pułku Artylerii w Braniewie, 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie-Wesołej oraz Dowództwie 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. Pełnił służbę poza granicami państwa w polskich kontyngentach wojskowych w Iraku oraz Czadzie. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół logistyki wojskowej, projektowania systemów i procesów logistycznych oraz logistyki wielonarodowej w operacjach NATO, UE i ONZ. 

Prodziekan ds. naukowych: dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL

 

Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Izabela HORZELA