MENU

Kodeksy Etyki

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszych Kodeksów. Mamy nadzieję, iż przestrzeganie zasad stanowiących etos Studenta i Doktoranta Akademii Sztuki Wojennej przyczyni się do umacniania pozytywnego wizerunku ASzWoj i będzie wyrazem wielkich wartości, które są nam przekazywane.