MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Konferencja naukowa „Wielowymiarowość współczesnej logistyki”

CELE KONFERENCJI:
- identyfikacja obszarów badań współczesnej logistyki, w tym logistyki wojskowej
- wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych
- dyskusja dotycząca kierunków badań naukowych we współczesnej logistyce gospodarczej i wojskowej

BLOKI (PANELE) TEMATYCZNE:
- logistyka wojskowa jutra
- logistyka gospodarcza – główne dylematy badawcze
- logistyka gospodarcza w praktyce – oczekiwania i kierunki rozwoju
- aspekty ekonomiczno-społeczne logistyki – szanse i zagrożenia

WARUNKI PUBLIKACJI:
- Nadesłane teksty będą opublikowane w „Zeszytach Naukowych Akademii Sztuki Wojennej” (8 pkt.) oraz „Zeszytach Naukowych Obronność” (6 pkt.). Organizatorzy Konferencji zastrzegają sobie wybór rodzaju periodyku, w którym tekst będzie opublikowany.
- Referaty w języku angielskim należy przetłumaczyć na język polski (należy przesłać obie wersje referatu).
- Wymogi edytorskie publikacji (załącznik 1.).

HARMONOGRAM:
- 28.02.2017: termin przysłania karty uczestnictwa (załącznik 2.) oraz tekstów do publikacji
- 31.03.2017: termin przekazania informacji o zakwalifikowaniu tekstu do druku
- 10.04.2017: termin wniesienia opłaty konferencyjnej

 KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI:
- udział w konferencji z publikacją: 150 zł
- udział w konferencji bez publikacji: 100 zł
- publikacja bez udziału w konferencji: 100 zł

Wpłatę prosimy przekazać na rachunek bankowy:
Akademia Sztuki Wojennej
Bank PeKao S.A. X O/Warszawa PL 71 1240 6074 1111 0010 4302 4446
z dopiskiem „Opłata konferencyjna. Konferencja nt. Wielowymiarowość współczesnej logistyki; imię i nazwisko uczestnika”.

Jednocześnie informujemy, że na konferencję należy zabrać kopię przelewu bankowego.
Koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje: koszt publikacji, koszt lunchu i  koszt poczęstunku w czasie przerw.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Przewodniczący: płk dr hab. Sylwester Kurek prof. Akademii Sztuki Wojennej

Członkowie:

prof. dr hab. Romuald Mańkowski
prof. dr hab. Zenon Stachowiak
prof. dr hab. Krzysztof Ficoń
płk dr hab. Tomasz Jałowiec prof. Akademii Sztuki Wojennej
kmdr dr hab. Andrzej Bursztyński prof. Akademii Marynarki Wojennej
płk dr hab. Szymon Mitkow prof. Wojskowej Akademii Technicznej
płk dr hab. inż. Tomasz Smal prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
kmdr dr hab. Jerzy Teska prof. Akademii Marynarki Wojennej
płk dr hab. Wojciech Nyszk
dr hab. Ryszard Chrobak prof. Akademii Sztuki Wojennej
dr hab. Żanna Pleskacz prof. Akademii Sztuki Wojennej
dr hab. Stanisław Smyk prof. Akademii Sztuki Wojennej
dr hab. Józef Wróbel prof. Akademii Sztuki Wojennej
dr hab. Sławomir Bartosiewicz prof. Wojskowej Akademii Technicznej
dr hab. inż. Marian Brzeziński prof. Wojskowej Akademii Technicznej
dr hab. Zdzisław Kurasiński prof. Wojskowej Akademii Technicznej
Srećko Krile Ph.D. Professor University of Dubrovnik

Sekretarz naukowy: dr hab. Stanisław Smyk prof. Akademii Sztuki Wojennej

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

płk dr Maciej Kaźmierczak  – przewodniczący
ppłk dr Zdzisław Malinowski – zastępca przewodniczącego
ppłk dr Witold Słomiany – sekretarz
mjr mgr inż. Marcin Gromek – sekretarz
ppłk dr Dariusz Grala – członek
ppłk dr Krzysztof Zadorożny – członek
mjr mgr inż. Adam Pańczuk – członek
dr Jacek Kurowski – członek
mgr Agnieszka Duda – członkini

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

e-mail: w.slomiany@akademia.mil.pl; m.gromek@akademia.mil.pl
tel.: 261-813-131; 261-813-660

DODATKOWE INFORMACJE:
Konferencja jest organizowana we współpracy z Zakładem Logistyki Wojskowej Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Wydziału Wojskowego.