MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

"Społeczeństwo Gospodarka Siły Zbrojne - Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju"

Celem konferencji jest wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania publicznego, obronności i bezpieczeństwa, w tym ekonomiki bezpieczeństwa oraz polityki rozwoju.

Tematyka konferencji obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych, konsekwencji restrukturyzacji przemysłu zbrojeniowego oraz konsekwencji restrukturyzacji sił zbrojnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego, współpracę organizacji publicznych i prywatnych na rzecz bezpieczeństwa i obronności, determinanty efektywnego zarządzania organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i obronności.

***
Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony konferencji i zapoznania się ze szczegółami wydarzenia: http://sgsz.akademia.mil.pl/