MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

II Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego"

Instytut Zarządzania
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Akademii Sztuki Wojennej

serdecznie zaprasza na

II Krajową Konferencją Naukową z cyklu
„Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego”,

 która odbędzie się 15 marca (piątek) 2019 r.

Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
budynek nr 14 „Biblioteka” sala 30

Termin:
15 marca 2019 r.
godz. 9.00

Partner naukowy:
Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej

Cele konferencji:

  • podjęcie dyskusji dotyczącej kierunków rozwoju przemysłu obronnego;
  • identyfikacja obszarów problemowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem  zbrojeniowym w kontekście założeń polityki obronnej oraz polityki bezpieczeństwa państwa;
  • wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym.

 

Główne obszary konferencji:

Tematykę konferencji ujęto w czterech sesjach:

W sesji I plenarnej zatytułowanej „Przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego” wypowiedzą się przedstawiciele wojska, przemysłu obronnego oraz przedstawiciele nauki z ośrodków akademickich z całej Polski.

W sesji II: „Zarządzanie produktem przemysłu zbrojeniowego” i sesji III: „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” swoje badania przedstawią uczestnicy studiów podyplomowych.

Sesja IV jest dedykowana prezentacji firm realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.


Szczegółowy program Konferencji znajduje się w załączniku.

 

Komitet naukowy:

płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – Przewodniczący, Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Leszek Elak, Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Tadeusz Zieliński, Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Jarosław Gryz, Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Joanna Cygler, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Józef Jańczak, Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek, Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Hubert Królikowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Tomasz Majewski, Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Szymon Mitkow, Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, Politechnika Częstochowska
dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Stanisław Sirko, Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Przemysław Skulski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Włodzimierz Sroka, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, Akademia Sztuki Wojennej
dr Witold Pokora, Wojskowa Akademia Techniczna
dr Jakub Skiba, Akademia Sztuki Wojennej

 

Sekretarz naukowy:
dr Aneta Nowakowska-Krystman

 

Komitet organizacyjny:

dr Aneta Nowakowska-Krystman – Przewodnicząca: a.krystman@akademia.mil.pl
dr inż. Marek Strzoda – Przewodniczący: m.strzoda@akademia.mil.pl
dr Joanna Antczak
Marta Żak-Gajewska
Katarzyna Tryk
Katarzyna Zawierucha: ppppo@akademia.mil.pl
Aleksandra Szmitkowska
Agnieszka Masłowska
dr Józef Kisiel

 

Kalendarium Konferencji:

  • do 28.02.2019 r. zgłoszenie udziału w konferencji,
  • do 04.03.2019 r. dokonanie opłaty konferencyjnej,
  • do 31.03.2019 r. przesłanie pełnego tekstu artykułu.

 

Wysokość opłat za udział w konferencji oraz inne niezbędne dane ujęte są w załączonej Karcie uczestnictwa


Informacje dla reklamodawców zawarte są w załączniku.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji, prosimy o kontakt.
Pytania prosimy kierować na adres: ppppo@akademia.mil.pl

Zachęcamy do uważnego śledzenia strony Wydziału, gdzie wkrótce zamieszczone będą szczegóły związane z trzecią edycją konferencji planowaną na czerwiec (PPPPOIII2019).

Zapraszamy,

płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

dr Aneta Nowakowska-Krystman
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego PPPPOII2019