MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

"O naturze nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie"

O konferencji:

1.  Celem przedsięwzięcia jest stworzenie forum wymiany poglądów Doktorantów w odniesieniu do natury nauk o obronności  i nauk o bezpieczeństwie.
2.  Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: czym cechują się nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie?
3.  Organizatorzy  zapraszają  do  wzięcia  udziału  w  konferencji  Doktorantów  zajmujących  się  problematyką  obronności   i bezpieczeństwa, a także wszystkich dla których problematyka ta stanowi szczególny obszar zainteresowania.
4.  W  ramach  przedsięwzięcia  planowane  jest  opublikowanie  w  „Obronność.  Zeszyty   Naukowe  Wydziału  Zarządzania  i Dowodzenia” rozbudowanej wersji wystąpień oraz zgłoszonych artykułów zakwalifikowanych do publikacji przez Komitet naukowy konferencji.

Komitet naukowy:

dr hab. Ryszard Bartnik - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
prof. dr hab. Bogdan Szulc - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
dr hab. Ryszard Chrobak - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr hab. Andrzej Czupryński - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
dr Natalia Majchrzak - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
dr Magdalena El-Ghamari - Uniwersytet w Białymstoku
dr Karina Górska-Rożej - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komitet organizacyjny:

mgr Monika Kwiecińska    
mgr Marta Mironowicz    
mgr Paulina Rosłoń    
mgr Jerzy Trocha
mgr Aleksandra Kapuściak

Termin:
13 maja 2017 r. godz. 9:00

Miejsce konferencji:
Aula Biblioteki Głównej (budynek 14)
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103 00-910 Warszawa

Konferencja ma charakter bezpłatny.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać do 25 kwietnia 2017 r. na adres: p.roslon@akademia.mil.pl