MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Logistyka a Bezpieczeństwo 2017

„Logistyka a Bezpieczeństwo” to dwudniowe przedsięwzięcie realizowane od 2010 roku w celu umożliwienia spotkania studentów wszystkich typów uczelni, zainteresowanych logistyką, a także przedstawicieli świata biznesu. Od lat podczas konferencji podejmowane są problemy bezpieczeństwa w szeroko rozumianej logistyce, rozpatrywane w różnych aspektach. 

I dzień konferencji utrzymany jest w ściśle naukowym charakterze. Przedstawiciele kół naukowych oraz prelegenci z firm sponsorujących prezentują wybrane przez siebie zagadnienia dotyczące tematu przewodniego konferencji. Studenci z całej Polski rywalizują w konkursie na najlepszy referat i wystąpienie. Nadesłane wcześniej prace są oceniane przez komisję złożoną z pracowników naukowych Akademii Sztuki Wojennej. II dnia konferencji organizowany jest wyjazd studyjny.

Studenckie spotkanie w warszawskim Rembertowie to okazja do wymiany poglądów, a także integracji przedstawicieli różnych uczelni, firm i instytucji zajmujących się, w różnych wymiarach, bezpieczeństwem w logistyce.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji (udział w panelach, pakiet gadżetów konferencyjnych, obiad, udział w imprezie integracyjnej, wyjazd studyjny drugiego dnia) proszone są o wysłanie maila zgłoszeniowego na adres knslaon@gmail.com, w treści należy umieści swoje dane osobowe (imię, nazwisko, uczelnia, rok oraz kierunek studiów).

Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 5 marca 2017 r.

Zobacz również: